Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Екология Екологични оценки Биоинформ Консулт ООД

Град Бургас
Адрес ул. Успенска 3 Бургас
Телефон +359 56/ 84 00 45; Fax: +359 56/ 82 57 40
E-Mail bioconsood@gmail.com
Website http://bioinform.my.contact.bg/
Факс
Екология  Екологични оценки Биоинформ Консулт ООД

Биоинформ Консулт ООД е специализирана фирма с екологична насоченост, в сферата на:
-извършване на ЕО /екологични оценки/,
-ОВОС /оценки за въздействието върху околната среда/,
-екологични анализи,
-мониторинг на околната среда, консултации, пречистване на водите,
-пуск и експлоатация на ПСОВ /Пречиствателни станции за отпадъчни води/,
-прилагане на различни методи за пречистване на води, включително и плувни басейни,
-програми и управление на отпадъци,
-рециклиране и оползотворяване на отпадъци,
-изработване на оценки за съвместимост,
-лабораторни анализи: физични, химични, биологични и микробиологични на различните компоненти на околната среда: води, почви, въздух и др.,
-дистрибуция на стоки и реагенти и др. дейности свързани с опазването и възпроизводството на околната среда в региона и България.

Биоинформ Консулт ООД изготвя още Планове за управление на защитени територии, Аварийни планове
Осъществява дистрибуция на стоки и реагенти и други дейности, свързани с опазването на околната среда в региона и страната и Научно-изследователска и преподавателска дейност