Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Архитектура и геодезия

Екология, Екологични оценки Биоинформ Консулт ООД
Биоинформ Консулт ООД е специализирана фирма с екологична насоченост, в сферата на: -извършване на ЕО /екологични оценки/, -ОВОС /оценки за въздействието върху околната среда/, -екологични анализи, -мониторинг на околната среда, консултации, пречистване на водите, -пуск и експлоатация на ПСОВ /Пречиствателни станции за отпадъчни води/, -прилагане на различни методи за пречистване на води, включително и плувни басейни, -програми и управление на отпадъци, -рециклиране и оползотворяване на отпадъци, -изработване на оценки за съвместимост, -лаборатор..