Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Банки

Заеми и кредитиране Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка, както и администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, регистрирана в КЗЛД и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Дружеството е учредено през 2008г., но като финансова институция е регистрирано през Март 2012 г. Мисията наАй Еф Джи Лизинг АДе да бъде честен, коректен и прозрачен партн..
Бизнес консултации, одит, счетоводство Балкан одит груп ЕООД
Балкан одит груп ЕООД се занимава с бизнес консултации, одит, счетоводство, данъчни консултации и експертизи. -одит и заверка на Годишни финансови отчети -компилиране на информация и издаване на доклади -преглед на счетоводна информация и издаване на доклади -изготвяне на бизнес планове за пред банки и други институции -финансов анализ -инвестиционен консултинг -счетоводство, счетоводна експертиза -частна ревизия -данъчни консултации -счетоводни услуги - ДДС, социално осигуряване, банки -съставяне на Годишен финансов отчет и изготвяне на Годиш..