Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Инвестиционна дейност

Заеми и кредитиране Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка, както и администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, регистрирана в КЗЛД и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Дружеството е учредено през 2008г., но като финансова институция е регистрирано през Март 2012 г. Мисията наАй Еф Джи Лизинг АДе да бъде честен, коректен и прозрачен партн..
Консултантска организация Дегри Консултинг ЕООД
Business Catalog представя: Дегри Консултинг ЕООД е консултантска организация, специализирала своята дейност в три основни направления: правно обслужване в областта на търговското право и сферата на екологията, телекомуникациите, рекламата, конкуренцията и потребителите разработване и внедряване на системи за управление по стандарти на ISO разработване и управление на проекти по международни програми за финансиране на бизнеса и различни социални дейности. Правна кантора Дегри Консултинг ЕООД Правната кантора е най-старото структурно звено ..
Консултантски и оценителски услуги Брайт Консулт ООД
Бизнес каталог представя фирма : Брайт Консулт ООД е частна оценителска и консултантска фирма, регистрирана през 1994 г. Основният предмет на дейност включва консултантски и оценителски услуги - консултантска дейност, експертна дейност, научно-изследователска дейност и развойна дейност, ръководство на проекти, експертни и оценителски дейности. През своята повече от 12 годишна професионална история Брайт Консулт ООД полага успешни усилия за запазване на лидерско място на пазара на консултантски и оценителски услуги в България. Ние работим с посто..