Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Консултантска агенция R&C Agency

Град София
Адрес София
Телефон +359 888 508 920
E-Mail office@rc-agency.eu
Website http://www.rc-agency.eu/
Факс
Консултантска агенция R&C Agency
BgBusinessCatalog представя: Консултантска агенция R&C Agency за финансови анализи, рипортинг, контролинг, бюджетиране и планиране. Нашата главна цел е да подпомагаме малки, средни и големи компании в обработването на техните финансови данни, изготвяне на бизнес анализи и стратегии за развитието на дейността на съответната фирма.

 

В настоящите напрегнати и динамични времена, оказващи силен натиск върху българския бизнес, всяка професионална помощ и сътрудничество (в областта на финансите и анализите) е от съществено значение за оцеляването и растежа на всяка бизнес единица.

Спазването на счетоводните стандарти осигуряват прилежно и системно отчитане на всяка една дейност (приходи/разходи) на предприятието. Но редом със счетоводната дейност своя съществен принос за успеха на бизнеса допринася систематизираната и ясно презентирана и анализирана финансова информация – набор от цифрови данни и графични изображения, които представят на мениджърите и други заинтересовани лица какво е финансовото състояние на фирмата, както и препоръки за развитие и избягване на кризисни ситуации.

 • Финансови данни и анализи
 • Планиране и бюджетиране
 • Финансов рипортинг и контролинг

Тези, ангажиращи времето Ви дейности, може да оставите на нас, защото ние работим за Вас – с индивидуален подход при пълна конфиденциалност.

Ще Ви осигурим пълно и комплексно съдействие по финансовите процеси, протичащи във Вашата фирма.

Обработка и обобщаване на финансови данни (изготвяне на финансови справки и отчети)

 • Обработка и обобщаване на финансови данни.
 • Изготвяне на справки по модел, разработен от екипа ни.
 • Изготвяне на справки по Ваши модели (форми).
 • Предлагане на пакет от справки, необходими за по-лесно следене развитието на Вашия бизнес и получаване на навременни сигнали за възникнали проблеми в дейността Ви.
 • Подпомагане процеса на периодични приключвания (месечни, тримесечни, полугодишни, годишни) във Вашата фирма в частта финансови справки и анализи.

Финансови анализи и контрол на финансови показатели

 • Анализ на финансови коефициенти – печалба, рентабилност, ликвидност, задлъжнялост, активи/пасиви, възвръщаемост на капитала, възвръщаемост на активите и др.
 • Контрол и анализ на приходите и разходите.
 • Разпределение и преразпределение на разходите между разходни центрове.
 • Съпоставяне на актуалните с бюджетните данни, с данни от предходни периоди и анализиране на отклоненията.
 • Контрол, оценка и анализ на стоковата наличност – текуща наличност, прием на стоки, движение на стоки, изписване на стоки, изчисляване на разходите на продадените стоки (COGS).
 • Управление на услуги – оценка и анализ на предлаганите от Вас услуги.
 • Управление процеса на ценообразуване – изчисляване на себестойността и определяне на конкурентната продажна цена на Вашия продукт/услуга.
 • Изготвяне на презентации с цел кратко и ясно представяне на основните финансови показатели.
 • Финансови консултации, анализи и изготвяне на бюджети и справки по различни временни и постоянни проекти (финансов мониторинг на проекти).

Прогнозиране, планиране и бюджетиране

 • Прогнозиране и планиране на финансовите параметри на Вашия бизнес.
 • Цялостно изготвяне или подпомагане процеса на бюджетиране във Вашата фирма.
 • Актуализиране на бюджети (изготвяне на периодични проекции).

Финансови разчети за: бизнес, инвестиционни и маркетингови планове, проекти по оперативни програми на ЕС

 • Изготвяне на бизнес, инвестиционни и маркетингови планове (финансови разчети).
 • Разработване на финансови планове, справки и документи за проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Оперативни програми на ЕС.
 • Изготвяне на стратегически визии с цел увеличаване на приходите.
 • Изготвяне на план „Оптимизиране на разходите”.
 • Симулационни финансови сценарии по бъдещи и настоящи проекти с цел оценка на ефективността и необходимостта (доходността) на дадения проект (продукт, услуга, маркетингово мероприятие).
 • Определяне на тенденциите на развитие на Вашия бизнес и начертаване на най-подходящия план за действие.

Други финансови услуги

 • Обобщаване и анализ на макроикономически показатели и други фактори, оказващи влияние върху бизнеса на Вашата компания.
 • Поддържане на база от финансова информация (макроикономически показатели, статистически данни и прогнози) с цел ранно предупреждение и предварително получаване на сигнали за бъдещи промени в световната и българската бизнес среда.
 • Пазарни проучвания (обобщаване на данни от анкети).