Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Консултантски и оценителски услуги Брайт Консулт ООД

Град София
Адрес София, ул. Ами Буе 72
Телефон +359 2/ 952 3728; +359 2/ 917 0180;
E-Mail brightco@mail.bg
Website http://brightco.bg/
Факс +359 2/ 952 3729
Консултантски и оценителски услуги Брайт Консулт ООД

Бизнес каталог представя фирма :

Брайт Консулт ООД е частна оценителска и консултантска фирма, регистрирана през 1994 г. Основният предмет на дейност включва консултантски и оценителски услуги - консултантска дейност, експертна дейност, научно-изследователска дейност и развойна дейност, ръководство на проекти, експертни и оценителски дейности.

През своята повече от 12 годишна професионална история Брайт Консулт ООД полага успешни усилия за запазване на лидерско място на пазара на консултантски и оценителски услуги в България. Ние работим с постоянен екип от професионалисти, които са високо мотивирани за работа в условията на динамична пазарна среда и непрекъснато повишаване на изискванията за качество на предлаганите консултантски и оценителски услуги.

 

 

В областта на консултантските и оценителски услуги Брайт Консулт ООД работи активно с широк кръг от клиенти – български и чуждестранни физически и юридически лица. За гарантиране на индивидуалния подход към клиентите и комплексното им обслужване, фирмата поддържа добре развита мрежа от представителства в България.

В своята повече от 12 годишна консултантска и оценителска практика услугите, проектите и оценките, разработени и предоставени от Брайт Консулт ООД, никога не са били обект на негативен коментар в публичното пространство и са били приемани от нашите клиенти.

Ние работим по утвърдените международни и европейски стандарти за оценяване, одобрени от International Valuation Standart Commetee и TAGOVA.

В областта на финансовия и инвестиционен анализ използваме международни критерии за преценка ефективността на инвестиционните проекти, прилагани в международната професионална практика.

Брайт Косулт ООД е член на Асоциацията на българските оценители (АБО) от нейното създаване до сега.

 

Консултантски и оценителски дейности и услуги

В рамките на своя предмет на дейност, Брайт Консулт ООД предлага разнообразни, но взаимно свързани консултантски и оценителски дейности и услуги, между които:

 • оценяване на недвижими имоти и всички видове активи, икономически дейности и права на интелектуална и индустриална собственост;
 • оценяване пазарната стойност на акции, дялове и пакети от акции на търговски дружества;
 • преоценка на активите на търговските дружества за счетоводни цели;
 • изготвяне на финансови и инвестиционни анализи за оценка състоянието на търговски дружества и ефективността на инвестиционни проекти;
 • управление на иновационни и инвестиционни проекти, търговско представителство и посреничество;
 • маркетингови проучвания и анализи за отделни стокови групи на конкретни пазари, в т.ч. изготвяне на анализи за състоянието на пазара на недвижими имоти като цело и по региони;
 • подготовка, организиация и провеждане на процедури по продажба на недвижими имоти;
 • разработка на високотехнологичен приложен софтуер.

 

Екип на оценителска и консултантска фирма Брайт Консулт ООД

 

Оценителска и консултантска фирма Брайт Консулт ООД разполага с екип от добре подготвени специалисти със сериозен опит в областта на оценяването, финансовия и инвестиционен анализ и управлението на проекти.

Брайт Консулт ООД разполага с лицензирани оценители за оценка в следните области:

 • недвижими имоти
 • машини и съоръжения
 • цели предприятия
 • финансови активи и институции
 • права на индустриална и интелектуална собственост

 

Проекти на оценителска и консултантска фирма Брайт Консулт ООД

Оценителска и консултантска фирма Брайт Консулт ООД предлага разработения от нея проект - системата Employee Tracker.

 

Employee Tracker - интегрирана система за GPS проследяване на мобилни ресурси (хора, товари, превозни средства) и цялостен контрол на автомобилния парк.

Основно предимство на системата Employee Tracker е изключително гъвкавата й архитектура, позволяваща лесна модификация за да се отговори на специфичните нужди на дадена организация или специфичен бизнес процес.

Благодарение на това фирма Bright Consult е разработила специализирани варианти на системата Employee Tracker, които са насочени към различни бизнес сегменти: системи за сигурнст (откриване на откраднати автомобили, превенция на кражби и т.н.), обществен транспорт, пътнически и товарни превози, контролиране на специализирани автомобилни паркове, вкл.контрол на строителни машини, инкасо автомобили, автомобили за спешна медицинска помощ, следене контрол и управление на автопарка на държавни и общински организации и др.

 • Системата използва дървовидна структура, която позволява на потребителя лесно и удобно да добавя и редактира групи от автомобили
 • В списъка за следене се избират желаните автомобили или цели групи и чрез функцията “опресняване” за определен интервал се извиква събраната информация за автомобилите, която е изключително разнообразна