Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД Съединение

Град България - Съединение
Адрес
Телефон Телефон: /fax: +359 318/ 22023; +359 889 990 106
E-Mail E-mail: etrubikon@abv.bg
Website Уебсайт: http://www.rubikonbeton.com/
Факс
Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД се намира в град Съединение и се занимава с производство и полагане на бетонови разтвори и варови разтвори, бетонови изделия и тяхното транспортиране.

Бетоновъзелът марка STETTER SCHWING /2010 г./ е със съвременно управление MC150 с производителност 55 куб.м. на час е от нов клас високи технологии в този бранш.

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

Оборудването на Рубикон бетон ЕООД е изцяло автоматизирано и компютъризирано, което гарантира съответствието на произвежданите бетони със заложените в програмата рецепти, както в количествено, така и в качествено отношение.

Автоматизираната система на управление на бетоновия възел отчита вложените материали, дата и час на замеса, превозно средство, клиент, обект и други.

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

Високото качество на бетоновите продукти е на базата 12 годишен опит, постоянното оптимизиране на производствения процес и използването на рецептури от най-добрите специалисти в бранша.

Механизация в Бетонов център Рубикон бетон ЕООД

Бетоновият център разполага с транспортна, бетонополагаща специализирана техника.

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

 • 6 бетоновоза / 9м3
 • Бетон помпа 36м
 • Бетон помпа 26м

Варов възел Рубикон бетон ЕООД

Производителността на Варов възел Рубикон бетон ЕООД е 30 м3/ч.

Технологията е отлежаване на варовата каша в ями с вместимост 200 куб. Транспортирането на хоросана може да се извърши със самосвал или бетоновоз и качване до 36 м.

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

Варовъзелът разполага с цех за пакетиране на вар, хоросан, пясък, мозайка.

 • Варови разтвори - мозайка, пясък, филц 40 кг.
 • Варов разтвор - варов разтвор 20 кг.
 • Гасена вар - гасена вар 5 кг., 10 кг.

Сертификати Рубикон бетон ЕООД

Качеството на продукцията се гарантира от:

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД, Съединение

 • Сертификат за съответствие за бетони
 • Система за производствен контрол /съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти/
 • Ежедневния контрол на произвежданите бетони, бетонни изделия и разтвори в лаборатория
 • Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и периодично взимане на проби от материалите.
 • Бетоновия възел се управлява от софтуерна самокорегираща се система, която контролира целия процес на качествено производство на различните класове бетони.

На основание сертификатите за съответствие и протоколите от текущ контрол фирмата издава на всички свои клиенти Декларации за съответствие.

Свържете се с нас: