Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Горско стопанство и лесокултурна дейност Дажбог ЕООД

Град Спасово
Адрес с. Спасово, ул. Двадесет и шеста 24
Телефон +359 58/ 602 042; +359 896 701 777
E-Mail dajbog@mail.bg
Website
Факс
Горско стопанство и лесокултурна дейност Дажбог ЕООД
 

Дажбог ЕООД работи в областта на горското стопанство и лесокултурната дейност на територията на област Добрич. Занимава се и с дърводобив, дървопреработване и търговия с дървен материал.

Горско стопанство и лесокултурна дейност Дажбог

Горско стопанство и лесокултурни дейности

  • Залесяване
  • Отгледни сечи
  • Лесозащитa, лесоустройство, опазване на гората
 

Горско стопанство и лесокултурна дейност Дажбог

Дърводобив, дървен материал

  • Дърводобив и добив на дървесина
  • Дървообработка
  • Продажба на дървени материали
  • Продава дърва за огрев