Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Гръмоотводи и мълниезащита

Електрически далекосъобщителни мрежи КЕНЕДИ МЕТАЛ
  КЕНЕДИ МЕТАЛ развива активна дейност от 1993 г. в сферата на: строителство на преносни и разпределителни електрически далекосъобщителни мрежи; изграждане, ремонт и проектиране на електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти; силови, осветителни, заземителни, мълниезащитни, слаботокови инсталации, въздушни кабелни линии ниско напрежение, кабели 20 kV, електропровод 20 kV, КТП; абонаментно поддържане на осветлението на улици, градски паркове, паркинги, КТП. Кенеди Метал е член на Камарата на строите..