Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Електроника електронни продукти ИНТИЕЛ

Град Поморие
Адрес ул. Петър Берон 9; Поморие
Телефон +359 596/ 33365; +359 596/ 33364; +359 596/ 33366:
E-Mail info@intiel.com
Website http://www.intiel.com/
Факс +359 596/ 32580
Електроника  електронни продукти ИНТИЕЛ
 

ИНТИЕЛ е българска фирма, специализирана в производството на високотехнологични електронни продукти, даващи ефективни решения за управление и енергоспестяване в отоплителни, слънчеви, климатични, вентилационни, хладилни инсталации и др.

ИНТИЕЛ покрива в пълна степен съвременните нужди от температурен контрол и енергоспестяване в бита - отопление, климатизация и вентилация, слънчева енергия, хладилни системи, терморегулатори, пречиствателни станции.

  • ИНТИЕЛ е в състояние да предложи и други високотехнологични решения.
  • Нашите продукти са резултат от задълбочените и непрекъснати проучвания за оптимизиране на тяхната ефективност, както и за търсенето на нови изделия, които в още по-голяма степен да задоволят нарастващите нужди за енергоспестяване.
  • Всички изделия се произвеждат в съответствие с европейските изисквания за качество и контрол на производствения процес, което е безспорен показател за тяхното качество.
  • Като резултат от нашата работа до сега могат да бъдат отчетени големия брой реализирани системи за управление, които съвместно с отоплителни, климатични и вентилационни инсталации се използват в административно-битови сгради, обекти за общественно хранене, хотели и други.

Електроника, електронни продукти ИНТИЕЛ

ИНТИЕЛ разработва КИП и А табла подходящи за управление на отоплителни инсталации, вентилационни инсталации, климатични инсталации, слънчеви инсталации, управление на бойлери с голяма мощност.

  • При изработката на таблата ние използваме разнообразието от продукти и възможности за управление, които ни предлага нашата продуктова гама, а така също и висококачественните компоненти на Schneider Electric. В резулатат това ние създаваме КИП табла, снабдени с уникална логика, съобразена с нуждите и желанията на клиента за управление и контрол на описаните по-горе системи.
  • Произведените табла за управление с марката INTIEL са предпочитани от хотели, администратувни сгради и фамилни къщи.
  • Благодарение на нашите клиенти както и на усилията на персонала от всички нива, ние успяхме да създадем продукти, които вече са стандарт за ефективното и надеждно управление на тези системи. Те са решение за рационалното използване на енергоизточници, като слънчева енергия, електричество, твърдо, течно и газообразно гориво и са крачка напред в съхранението на природните ресурси и опазването на околната среда.

Електроника, електронни продукти ИНТИЕЛ