Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Картови технологии Комитекс ООД

Град София
Адрес бул. Цариградско шосе 115А, бизнес сграда DATECS, ет. 5; София
Телефон 9 712 321, 9 712 313; +359 886 123 456
E-Mail trade@comitex.net
Website http://comitex.net/
Факс +359 2/ 9 714 714;
Картови технологии Комитекс ООД
 

Комитекс ООД предлага високотехнологични решения за печат, персонализация и използване на пластмасови карти. Доставя широка гама от професионална техника и компоненти за изграждане на картови системи, софтуер и консумативи за тяхната експлоатация. Електронният магазин за картови технологии eshop.comitex.net предлага възможност за закупуване 24 часа в денонощието, заплащане с банкови карти и доставка до всяка точка на България.

Фирмата разполага с най-големия в България модерно оборудван нефинансов картов център, чиято дейност се гарантира от обучени и квалифицирани специалисти. Центърът реализира разнообразни по вид и обем проекти за печат, персонализация, пликоване (мейлинг) и доставка на карти при спазване на изискванията за отлично качество, ниски цени, перфектно обслужване и конфиденциалност, кратки срокове.

Комитекс е надежден и коректен партньор на българските фирми в процеса на разширяване използването на пластмасови карти, с което защитава успешно водещата си позиция в областта на картовите технологии.

 • Принтери за карти - Картовите принтери са предназначени за едностранен или двустранен печат на карти. Според технологията на печат могат да отпечатват пълноцветни и/или едноцветни изображения. 
 • Ембосери и мейлинг - Високопроизводителни машини за центрове за печат и персонализация на пластмасови карти. Многофункционални системи за бърза електронна и печатна персонализация на голям обем чип или магнитни карти с приложение в банково-финансовия и пенсионно-осигурителния сектор, както и системи за автоматично разпознаване и адресиране на вече персонализирани карти чрез прикрепянето им към разпечатани индивидуални формуляри с информация и поставянето им в плик.
 • Устройства за карти - Устройствата за запис и четене на информация от магнитни, контактни или безконтактни карти се използват за прочитане на предварително записана електронна информация в магнитната лента или чипа и обратно - за запис на нова или промяна на съществуваща информация. 
 • Терминални устройства - Предлаганите от Комитекс ООД терминални устройства работят с магнитни или безконтактни чип карти. Основното им предназначение е изграждане на системи за контрол на работно време и/или контрол на достъп.
 • Софтуер - Комитекс ООД предлага на своите клиенти специализиран софтуер за картови проекти. Софтуер за управление на целия процес на печат, персонализация и пликоване на пластмасови карти. Софтуер за разработване на приложения, използващи устройства за карти - Software Developer Kits. Софтуер за управление на устройства и извличане на събрана в тях информация.
 • Система за контрол на достъп до събития - Пакетът програми CES v.2 e софтуерната част от цялостно решение за контролиране достъпа на посетители до мероприятия. Работи съвместно с хардуерната част от системата ‐ контролери RAC2000P,G и свързани с тях четци за безконтактни карти.
 • Смарт карти - Смарт картите са микропроцесорни интегрирани системи със собствена операционна система, оперативна памет, файлова структура и възможности за вътрешна обработка на данни. Намират широко приложение в областта на цифровите сертификати, електронния подпис, децентрализираните системи за лоялни клиенти и бонус точки, предлатените услуги, мрежовата сигурност, защитата на софтуер и др.
 • Системи за лоялни клиенти - Комитекс предлага модерни технологични решения и услуги за изграждане на Системи (програми) за лоялни клиенти. С наша помощ компаниите независимо от мащаба на бизнеса могат да идентифицират, опознават и успешно да управляват своите лоялни клиенти. 
 • Консумативи - Пластмасови карти, Безконтактни ключодържатели и часовници, Ленти, Фолиа и ламинати, Холограмни стикери, Типер и инфил, Почистващи комплекти
 • Аксесоари - Предлагат се най-разнообразни средства за идентификация - холдери, връзки, клипсове, ролетки и др. – според специфичните нужди на клиента. Те могат да бъдат персонализирани с фирмено лого или стикер и по този начин да станат добра реклама на вашия бизнес.

Участие на Комитекс ООД в BUSINESS-EUROPE.BG - Първият Европейски бизнес каталог

Печат на карти

 • Промишлен печат (офсет печат) – извършва се в специализирани печатници, където на печатарски машини се печатат големи тиражи неперсонализирани карти. 
 • Печат на картов принтер (ретрансферен или директен термотрансферен) - извършва се чрез специализирани картови принтери. Това е печат само върху една карта, процесът може да се реализира от всеки със закупен картов принтер.
 • Комитекс ООД предлага картови принтери на Digital Identification Solutions Германия, Matica Италия и Evolis Франция

Персонализация на карти

 • В процеса на изработка на пластмасови карти често се поставя изискването тези карти да бъдат точно идентифицируеми чрез номер, имена на притежателя им и др. Ето защо при проектирането на карти е необходимо да се знаят възможностите за различните видове персонализация. 
 • Печатната персонализация включва отпечатване на картов принтер на имена, снимка, клиентски номер, номер на банкова сметка, ЕГН, служебен номер, пореден номер на картата, регистрационен номер на транспортно средство, право на регламентирана търговска отстъпка и т.н.
 • Релефната персонализация включва отпечатване на релефни букви и цифри на картов ембосер, като информацията е подобна на тази при печатната. Важна особеност е, че съществува ограничен набор от шрифтове и възможен брой символи на един ред.
 • Електронната персонализация представлява записване на електронна цифрова и/или буквена информация в магнитната лента на картата. Магнитната лента има три области за запис, наречени писти. Информацията може да бъде записана на първа, втора или трета писта, или комбинация от тях.

Пликоване и картов мейлинг

 • Големите обеми на издаваните пластмасови карти с персонална информация налагат необходимостта от лесен, бърз и сигурен начин за адресиране и изпращане с пощенска пратка на индивидуално писмо и персонализирана карта (или няколко карти) до всеки получател.
 • Процесът е сложен, защото е важно да се гарантира 100% неговата правилност и сигурност.

Участие на Комитекс ООД в BUSINESS-EUROPE.BG - Първият Европейски бизнес каталог

Аутсорсинг на проекти

 • Комитекс ООД предлага на своите клиенти комплексно решение за аутсорсинг на целия процес на печат, персонализация и пликоване на големи тиражи карти.
 • Консултиране при формулирането на основните принципи и параметри на проекта за издаване и използване на карти с цел постигане на максимална ефективност за клиента.
 • Конкретни становища и идеи по отношение на дизайна на картата, начините на персонализация, използваните картови технологии и други.
 • Организиране процеса на производството на картите.
 • Контрол на съответствие на дизайна и отпечатаните карти. Подготовка на color proofs (цветна проба).

Информационно обслужване на проекти

 • Специализираният софтуер, разработен за реализация на различни по вид, обем и предназначение проекти, подпомага процеса по изработка, издаване, персонализиране (визуално и електронно), мейлинг и пликоване, спедиция и ел. справки на картови проекти.
 • Валидацията и филтрацията, заложени като услуга, предлагана при разработка на проекти, включват обработка на базата данни, отстраняване на логически и технологични грешки при съставянето на записите.
 • Информационната логистика е услуга, която включва в себе си информация за жизнения цикъл на всяка карта от момента на физическото производство на пластиката през печата, електронната и/или визуална персонализация, информация за записа и персонализираните данни, пликоването, мейлинга и маркирането с индивидуален номер на всяка пратка, до данни за разноса на пратките и информация за получаването им от крайния потребител.

Дизайн на карти

 • Дизайнът на една пластмасова карта включва всички графични елементи, които клиентът иска да бъдат видими върху картата.
 • Дизайн на клиентски небанкови карти - Услугите за изработка и преработка на картов дизайн за небанкови карти обващат всички типове и подвидове картови продукти. При разработката на дизайна могат да се използват изходни материали на клиента - логоси, запазени шрифтове, цветове, корпоративна визия, рекламни материали в електронен и печатен вид, както и да се създадат нови такива елементи.
 • Дизайн на банкови карти - Дизайнът на банкови карти е подчинен на строгите изисквания за тази дейност. В сферата съществуват множество ограничения и регулации, наложени от международните организации. Могат да се създадат варианти както за дебитни карти за местна употреба от тип ATM, така и за международни дебитни и кредитени карти на VISA, MASTERCARD и др.
 • Консултациите за дизайн включват както небанковите, така и банковите карти. Те са свързани основно с технологични ограничения и изисквания, както и с регулации на сертифициращите органи. Консултират се и проекти със специален дизайн - нестандартни форми и цветове, прозрачности, метализирани фолиа, перлени и специални ефекти, многослойни карти, нестандартни материали и др.

Punch (перфорация) на карти

 • Перфорация за бадж - отвор в горната част на картата за служебни или идентификационни карти с цел да се закрепи картата за щипка или връзка. Този метод не се препоръчва за безконтактни карти. Може да се перфорира късата или дългата страна на картата.
 • Перфорация (изрязване) на контактната станция и чипа при контактни чип карти. Необходимо за последващо използване на картата в устройства за четене на SIM-size чип карти. Спестява предварителното перфориране на картата при нейното производство.

Опаковане на карти

 • Предлага се опаковане в прозрачен полипропиленов плик с размера на картата и термозалепване по късата страна. Използва се, когато е необходимо картата да се защити от употреба преди да стигне до нейния краен получател, да се предпази от замърсяване и надраскване или за да се залепи към друга опаковка, без да остава лепило по самата карта.

Ламиниране, кинеграмни и холограмни изображения

 • За защита на отпечатаното изображение върху картите в процеса на печат на картови принтери може да се ползват защитни ламинатни фолиа. Ламинатите са с различна дебелина и се залепват чрез нагряване върху картата. За ламиниране на чип карти се използват ламинати с дупка за чипа.
 • За защита на информацията срещу подправяне се използват фолиа с вградена оптична защита – кинеграмни защити.

Сканиране и обработка на снимки

 • Комитекс ООД предлага услугата сканиране и обработка на снимки за издаване на служебни и идентификационни карти. Приемат се снимки с еднакъв (паспортен) размер – обикновено това е 35 х 45 mm.
 • За по-сигурно разпознаване е желателно да има и надпис на гърба на име и номер на притежателя на картата.

Издаване на посетителски карти по време на публични събития

 • Комитекс предлага издаване на посетителски карти по време на публични събития - конференции, събрания, изложения. За целта е необходимо да се знае очакваният брой посетители, програмата на събитието, входно-изходните точки, както и да се осигури кът за регистрация и издаване на картите.
 • Картите могат да бъдат със снимка, като за целта се инсталира и оборудване за моментно снимане на участниците.

Участие на Комитекс ООД в BUSINESS-EUROPE.BG - Първият Европейски бизнес каталог