Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Проектиране доставка и монтаж на газопроводи НЕОТЕРМ ООД

Град Ямбол
Адрес гр. Ямбол, ж.к "Граф Игнатиев" бл. 72, вх Г, ет.1, ап. 71
Телефон neoterm@abv.bg
E-Mail 046/ 66 13 83; 0879 26 27 55; 0878 66 47 03
Website neoterm.eu
Факс
Проектиране  доставка и монтаж на газопроводи НЕОТЕРМ ООД

Фирма „НЕОТЕРМ” ООД е основана през 2004г.
Фирмата е специализирана в проектирането, доставката и монтажа на:
- газопроводи – разпределителни, площадкови и вътрешно цехови;
- газови стопанства за пропан-бутан и компресиран метан;
- регулиращи и замерващи съоръжения;
- промишлена газификация на котелни и др.;
- сградни и битови газопроводни инсталации;
- котелни и отоплителни инсталации;
- слънчеви колектори за производство на санитарна топла вода;
- съоръжения за пара, топла вода и нестандартно оборудване, работещо на газ;
- централни климатични и вентилационни системи;
- термопомпи (вода – вода ; въздух – вода);
- доставка на КПГ (компресиран природен газ);
- дограма и саниране на сгради.
„НЕОТЕРМ” ООД осигурява поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от лица, които са получили разрешение по чл. 36 ЗТИП за извършване на такава дейност.
Фирмата осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.

От 2011г. фирма „НЕОТЕРМ” ООД е официален представител за България на турската фирма „YUKSELTUR”, специализирана в производството на димогарни триходови парни котли. Фирмата предлага:
- котелно за производство на пара;
- парни котли на твърдо, течно и газообразно гориво;
- автоклави;
- котли на термично масло;
- омекотители за вода.

- СЕРТИФИКАТИ ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007;
- УДОСТОВЕРЕНИЕ OT КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
I група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
III група – строежи от енергийната инфраструктура;
IV група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
- УДОСТОВЕРЕНИЕ OT ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕРИОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧEСКИ НАДЗОР
За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност :
- парни и водогрейни котли;
- съдове работещи под налягане;
- тръбопроводи за вода, пара и гореща вода;
- газопроводи;
- промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения към тях;
- газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.