Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

АГ болници в София - ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Град София
Адрес ул. Шейново 19 София
Телефон 359 2/ 965 94 81; 359 2/ 965 94 82
E-Mail hospital@sheynovo-ag.eu
Website http://www.sheynovo-ag.eu/
Факс
АГ болници в София - ІІ-ра САГБАЛ Шейново
 

ІІ-ра САГБАЛ Шейново е АГ болница в София, предлагаща превенция, профилактика и лечение на рисковата бременност, стерилитета и онкологичните заболявания на женската полова система и млечната жлеза.

II Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново е водеща в България по брой раждания и гинекологични операции.

АГ болници в София - ІІ-ра САГБАЛ Шейново

За дейността си в областта на акушерството и гинекологията болница Шейново е акредитирана с най-висока отлична оценка от Министерство на здравеопазването.

Акушер-гинекологичната болница непрекъснато развива иновационни технологии в областта на акушерство и гинекологията, неонатологията и анестезиологията.

Здравното заведение е база за обучение в областта на АГ и неонатологията.

Родилно отделение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Родилно отделение в АГ болницата в София е на третия етаж на болницата и разполага с 20 легла за интензивни грижи и 6 легла в предродилна зала.

От 1999 година и сега ІІ-ра САГБАЛ Шейново АД е на първо място по раждаемост, като през 2006 година са родени 4112 деца.

За това допринася работата на целия екип, но преди всичко работата на екипа на родилна зала - висококвалифицирани лекари и акушерки.

Отделение Анестезиология и интензивно лечение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Отделението за Анестезия и Интензивно лечение (ОАИЛ)се състои от: Сектор за Интензивно лечение с 10 легла и Сектор за Анестезия с 4 операционни зали - една за елективни и спешни Цезарови сечения,две за планови и спешни абдоминални и вагинални гинекологични интервенции и една операционна на територията на гинекологично отделение за лапароскопска хирургия.

Високоспециализираните дейности и грижи през периода на раждането, по време и след гинекологични операции и манипулации се извършва от квалифициран анестезиологичен екип от лекари и акушерки.

Гинекологично отделение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Отделението се разполага на четвъртия етаж на болницата. Разполага с 20 легла за лежащо болни. Битовата обстановка е хубава, чистотата е на ниво. В отделението работи висококвалифициран екип от лекари и акушерки, като посреща спешни и планови нужди на населението от гинекологична помощ.

АГ болници в София - ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Към отделението в непостредствена функционална връзка е 24 кабинет, който се намира на първия етаж на болницата и в който се извършват прегледите и приема на пациентите. Пациенти се хоспитализират както по клинични пътеки, така и всички нуждаещи се от активна болнична помощ - денонощно.

Във връзка с отделението са и трите операционни зали - първа и втора - втори етаж за конвенционална хирургия, и ендоскопска операционна - на трети етаж за лапароскопски опареции и оперативни хистероскапии.

Диагностично отделение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Диагностично-консултативен блок е поликлиничното звено на болницата, което първо посреща пациентите и оказва превантивна, профилактична, консултативна и лечебна помощ в областта на гинекологичното и репродуктивно здраве.

Отделение Рискова бременност във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Отделението се състои предимно от млади лекари със силен афинитет към развитието на научна дейност.

Въвеждат се нови гайдлайни в ултразвуковите изследвания и нови методи при оперативното родоразрешение.

Отделение Рискова бременност обслужва бременни от всички райони на София и България.

В отделението се приемат пациентки с всякаква акушерска патология и във всички срокове на бременността, като се прилагат съвременните постижения в областта на ранната диагностика, профилактика и лечение на заболяванията съпътстващи или усложнени от бременността.

Широко е застъпена Доплеровата диагностика, особено при интраутеринна ретардация на плода, при прееклампсия и при многоготодна бременност

Неонатологично отделение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Отделението е разположено на третия етаж, в близост до родилна зала. Това улеснява бързото превеждане на новородените. Състои се от три сектора с 59 легла. В Интензивен сектор се лекуват недоносени и новородени, изискващи специални грижи и лечение.

Здравите доносени деца се настаняват във Физиологичния сектор.

Изолационният сектор, обособен на втория етаж, приема раждащи без изследвания и с инфекции. Там се полагат грижи и за техните деца. Новородените се настаняват в просторни, светли, топли зали, обзаведени съобразано най-новите стандарти.

Лаборатории към диагностично отделение във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Дейността на лабораторията е специализирана и съответствува на акушеро-гинекологичния профил на болницата:

  • Спешна комплексна диагностика на заболявания в неонатологичната възраст.
  • Спешна комплексна диагностика на патологичните състояния на бремеността, родовия и послеродовия период.
  • Комплексна диагностика на хормоналните нарушение в детска, юношеска, репродуктивна възраст на жената и по време на менопауза.
  • Комплексна диагностика на мъжки инфертилитет.
  • Комплексна диагноза на гинекологични заболявания и скриниг на рак на шийката на матката.

Лабораторията е оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура: Cobas Integra, Sysmex XT 2000-i, Sysmex-kx 21 , Stago Diagnostica,Elecsys 2010, Urilux, Digene DML 2000 TM и Лабораторна информационна система.

Диагностика и лечение на млечната жлеза във ІІ-ра САГБАЛ Шейново

Кабинетът по образна диагностика се намира на първия етаж на болницата. Разполага с конвенционален рентгенов апарат за графия и скопия, мамограф и ехограф за изследване на млечна жлеза.

В рентгено-диагностичният кабинет на отделението се извършват всички видове рентгенови изследвания, изпълнявани от рентгенов лаборант под прякото ръководство на специалист-рентгенолог. Изследванията се разчитат от д-р М. Николова, която консултира пациентите и при необходимост назначава допълнителни изследвания или консултации с друг вид специалисти.