Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

Град Пловдив
Адрес бул. Христо Ботев 81 Пловдив
Телефон 359 32/ 609 800
E-Mail vb_plovdiv@abv.bg
Website http://voennabolnica.com/
Факс +359 32/ 631 365
Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив
 

ВМА МБАЛ Пловдив (Военна болница) е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение, част от Военно Медицинска Академия, към Министерството на отбраната.

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

В здравното заведение се предлага както лечение на пациенти, така и обучение на студенти по медицина - бакалаври и магистри.

Болницата разполага с три клиники за диагностика и лечение на редица заболявания (вътрешни болести, по хирургия и по нервни болести, реанимация) и четири отделения (очно, отолангично, по физикална и рехабилитационна медицина и ОАИЛ).

ВМА МБАЛ Пловдив разполага и с Консултативно-диагностичен блок с 9 медицински кабинета и три диагностични отделения (образна диагностика, клинични анализи /клинична лаборатория/, Клинична патология), разполагащи с модерна диагностична апаратура.

Военна болница Пловдив работи по договор с НЗОК по 87 клинични пътеки, като приема за лечение пациенти от цяла България, както и такива извън договора със здравната каса - срещу заплащане по утвърден ценоразпис.

Болницата разполага с над 50 болнични стаи, значителна част от които са с две легла и собствен санитарен възел

  • Има собствена парна централа осигуряваща добро отопление, асансьори, лесно придвижване до отделните диагностични звена. 
  • Във всяка болнична стая има телевизор включен към кабелен оператор. 
  • На пациентите са осигурени пижами и постелъчно бельо. 
  • Собствените дрехи се съхраняват в централен гардероб.

Клиника по хирургия във Военна болница Пловдив

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

Клиниката по хирургия е основно лечебно звено в болницата. Има три функционално обособени отделения – общохирургично, урологично и травматологично.

В общохирургичното отделение се работи съвременна висцерална хирургия, където се извършват рутинно оперативни интервенции върху черен дроб, жлъчни пътища, панкреас, стомах, тънки и дебели черва.

Клиника по вътрешни болести във ВМА МБАЛ Пловдив

Клиника по вътрешни болести в ВМА МБАЛ Пловдив има отделения и сектори по гастроентерология, ендокринология, кардиология, ревматология, пулмология и функционална диагностика на вътрешни болести.

Клиника по нервни болести във ВМА МБАЛ Пловдив

Има сключен договор със Здравната каса за 15 клинични пътеки, като се приемат пациенти от цялата страна, вкл. и в почивните дни и по спешност независимо от плановото лечение.

ОАИЛ във ВМА МБАЛ Пловдив

Отделението за Анестезиология и Интензивно Лечение /ОАИЛ/ е разположено на втория етаж на болницата в нейното западно крило и е модерно оборудвано.

Отделение по оториноларингология във Военна болница Пловдив

Отделението по Ушно-носно-гърлени болести е дислоцирано на четвъртия етаж на болницата в неговото източно крило. То има разкрити 10 легла разположени в 3 стаи.

Очно отделение във ВМА МБАЛ Пловдив

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

Очно отделение на ВМА МБАЛ Пловдив е разположено в западното крило на четвъртия етаж на болницата. Има разкрити 10 легла, разположени в три стаи.

В отделението работят лекари с богат опит в областта на очната патология. Разполага с модерна високоспециализирана апаратура за диагностика и лечение на травми и заболявания, факоемулсификация с поставяне на меки и твърди вътреочни лещи.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

Отделението по физикална и рехабили-тационна медицина е с 10 легла. Работи по договор с НЗОК по 3 клинични пътеки

Отделение по клинични анализи във Военна болница Пловдив

Отделението по Клинични анализи (клинична лаборатория) е звено от Приемно-диагностичния блок на болницата. Разположено е в централната част на четвъртия етаж на болничната сграда, като има и манипулационна разположена в поликлиниката на втория етаж.

Отделение по Клинична патология

Отделението по Клинична патология е звено от Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение, което извършва биопсична и цитологична дейност на материали от приемните кабинети, клиниките и отделенията на болницата. На пациенти починали в лечебното заведение, се извършва аутопсия ако няма отказ от близките на починалия.

Отделение по образна диагностика във ВМА МБАЛ Пловдив

Военна болница - ВМА МБАЛ Пловдив

Отделението по образна диагностика или рентгеновото отделение е звено от Приемно- диагностичния блок на болницата. В него се извършва конвенционална рентгенова и ехографска диагностика. Тук работят лекари с много богат опит в образната диагностика.

Консултативно - диагностичен блок

Специализираните кабинети са основната и най-важна част на Консултативно-диагностичния блок на болницата. Военна болница разполага с 9 приемни кабинета и добре уредена регистратура. На всички достъпни места за поставени указания и справочна информация, която има за цел да улесни пациента.