Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Клиника по медицинска онкология УМБАЛ Света Марина Варна

Град Варна
Адрес бул. Христо Смирненски 1 Варна
Телефон +359 52/ 978 388
E-Mail contact@himioterapia-varna.com
Website http://himioterapia-varna.com/
Факс +359 52/ 978 388
Клиника по медицинска онкология УМБАЛ Света Марина Варна
 

Клиника по медицинска онкология УМБАЛ Света Марина, Варна

Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ Света Марина, Варна е здравно заведение, което се занимава с лечение на рак, злокачествени образувания, химиотерапия, таргетна терапия и т.н.

Химиотерапията и таргетната терапия провеждани тук се осъществяват в болнични условия по клинична пътека, финансирана от Националната здравноосигурителна каса (№298 Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години).

Болничното звено е научно-лечебна структура, занимаващо се с лечение според „Медицински стандарти за системно лекарствено лечение на солидни злокачествени тумори” на Българско онкологично дружество, 2009 г.

Клиника по медицинска онкология УМБАЛ Света Марина, Варна

 • Тумори на главен мозък
 • Рак на глава и шия
 • Рак на гърда
 • Рак на бял дроб
 • Мезотелиом на плевра
 • Тимом и рак на тимус
 • Рак на хранопровод
 • Рак на стомах
 • Рак на панкреас
 • Чернодробноклетъчен рак
 • Рак на извънчернодробни жлъчни пътища
 • Бъбречноклетъчен рак
 • Рак на дебело и право черво
 • Рак на яйчник
 • Рак на ендометриум
 • Рак на маточна шийка
 • Рак на пикочен мехур
 • Рак на простата
 • Рак на тестис
 • Саркоми
 • Злокачествен меланом

Онкология и медицинска онкология

Онкологията е наука за злокачествените тумори (рак и сарком), а медицинската онкология е неин клон и представлява наука и практика за лекарствено лечение.

Клиника по медицинска онкология УМБАЛ Света Марина, Варна

Използват се противотуморни лекарства за противотуморна терапия. Когато противотуморните лекарства се въвеждат в организма по венозен път или през устата, лечението се нарича системна лекарствена терапия, а когато се прилагат само на мястото на възникналия тумор, лечението се нарича локална (местна) лекарствена терапия.

Химиотерапия и таргетна терапия

Химиотерапията е вид системна и/ или локална противотуморна терапия, при която се използват цитотоксични лекарства (вещества, които потискат механизмите на делене и размножаване на туморните клетки).

Таргетната (прицелна) терапия е вид системна противотуморна терапия, при която се използват т.нар. биологически вещества, наричани още таргетни лекарства. Те са органични молекули, които избирателно активират или потискат жизнено важни за туморните клетки биологични процеси и по този начин водят до тяхната смърт и спиране на туморния растеж.

Действието си осъществяват чрез залавяне за определено място (рецептор) от определени клетъчни молекули и поради тази си строга насоченост се наричат прицелни.