Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

УМБАЛ Свети Георги Пловдив

Град Пловдив
Адрес бул. Пещерско шосе 66 Пловдив
Телефон +359 32/ 60 21; +359 32/ 264 170
E-Mail unihosp@unihosp.com
Website http://www.unihosp.com/
Факс
УМБАЛ Свети Георги Пловдив
 

УМБАЛ Свети Георги, Пловдив е университетска многопрофилна болница за активно лечение с разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 2001 г.

Болницата разполага с 1258 легла. Болничните стаи са оборудвани с телевизор, а в хирургичния блок - разполагат със собствен санитарен възел.

Здравното заведение е основен център за спешна медицинска помощ и обслужване на спешни състояния на болни от Пловдив и областите от Южна България.

УМБАЛ Свети Георги, Пловдив

УМБАЛ Свети Георги, Пловдив е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

Благодарение на значителния брой чуждестранни студенти, учещи тук, болницата успява да се оборудва с медицинска апаратура и техника от най-реномирани западни фирми, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес.

УМБАЛ Свети Георги е първата болница сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000 през 2008 г.

Диагностично-консултативен блок в УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

 • Клинична лаборатория
 • Отделение по трансфузионна хематология
 • Микробиологчна и вирусологична лаборатория и лаборатория по клинична имунология
 • Отделение (център) по образна диагностика
 • Вътрешно консултативно отделение
 • Отделение по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по медицинска генетика
 • Отделение по паразитология

Стационарен блок в УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

 • Клиника по ушно-носно-гърлени болести
 • Клиника по ревматология
 • Клиника по онкология и хематология
 • Клиника по кардиология
 • Клиника по дерматология и венерология
 • Клиника по пулмология
 • Първа хирургична клиника (обща хирургия с колопроктология)
 • Втора хирургична клиника (гръдно-коремна хирургия)
 • Звено хирургия на спешно отделение
 • Клиника по очни болести
 • Клиника по неврохирургия
 • Клиника по физикална и ранна медицина и ранна рехабилитация
 • Клиника по изгаряния и пластика
 • Център по клинична лаборатория
 • Отделение по микробиология и клинична имунология
 • Клиника по ортопедия и травматология
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по медицинска генетика
 • Отделение по професионални заболявания и алергология
 • Отделение по пластична и краниофациална хирургия
 • Клиника по детска хирургия
 • Отделение по диализно лечение
 • Клиника по акушерство и гинекология
 • Клиника по лъчева терапия със сектор нуклеарна медицина
 • Съдебна медицина
 • Отделение по инвазивна кардиология
 • Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия
 • Клиника по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология

Спешни отделения в УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

 • Спешно приемно вътрешно отделение
 • Спешно приемно хирургичено отделение
Услуги в УМБАЛ Свети Георги, Пловдив

УМБАЛ Св. Георги, Пловдив

УМБАЛ Свети Георги има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:

 • Абонаментно обслужване на персонала на фирми относно консултации, изследвания, болнично лечение, профилактични прегледи
 • Оценка на риска на работната среда
 • Стопански услуги - пране, стерилизация