Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

ВСД ВСМД Втори медицински център – София ЕООД

Град
Адрес София, ул. Христо Ботев 120
Телефон +359 2/ 915 8530; +359 2/ 931 3033
E-Mail d.rgeshkova@gmail.com
Website
Факс
ВСД ВСМД Втори медицински център – София ЕООД
 

Втори медицински център – София ЕООД е диагностично-консултативен център (ДКЦ) за доболнична специализирана медицинска помощ, в който се предлагат Високоспециализирани и специфични дейности (ВСД) и Високо-специализирани медицински дейности (ВСМДИ).

Втори медицински център – София разполага със специализирани медицински кабинети и лекари, специалисти по: кардиология, неврология, Акушерство и гинекология (АГ), ендокринология, ортопедия и травматология, очни болести, детски болести, физиотерапия и рехабилитация, хирургия, детска кардиология, клинична алергология, УНГ болести, пулмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерология и дерматовенерология.

Лаборатории във Втори медицински център - София:

патологоанатомия
микробиология
клинична лаборатория
рентген

Изследвания във Втори медицински център – София

ВСД, ВСМД Втори медицински център – София

 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
 • Пакет рентгенология ВСМДИ
 • Пакет обща и клинична патология ВСМДИ
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет образна диагностика
 • Пакет обща и клинична патология

Лекари във Втори медицински център – София

Списък на лекарите, работещи в лечебното заведение, на Високоспециализираните и специфични дейности (ВСД) и на Високо-специализирани медицински дейности (ВСМДИ), които извършват:

 • Д-р Цеца Ганчева Мутафчиева - Кардиология. ВСД/ ВСМДИ: 89.41 Сърдечносъдов тест с натоварване
 • Д-р Георги Василев Тодоров - Кардиология. ВСД/ ВСМДИ: 88.72 Ехокардиография, 88.77 Доплерова сонография, 89.50 ЕКГ Холтер мониториране, 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН (холтер мониториране), 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване
 • Д-р Златка Иванова Първанова - Кардиология. ВСД/ ВСМДИ: 88.72 Ехокардиография, 88.77 Доплерова сонография, 89.50 ЕКГ Холтер мониториране, 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН (холтер мониториране), 89.41 Сърдечно-съдов тест с натоварване

ВСД, ВСМД Втори медицински център – София

 • Д-р Мария Христова Тодорова - Ендокринология
 • Д-р Галина Петкова Вълчева - Гастроентеролог
 • Д-р Паола Даниел Абаджиева - Клинична алергология. ВСД/ ВСМДИ: Z01.5 Кожно-алергично тестуване
 • Д-р Паола Даниел Абаджиева - Детски болести
 • Д-р Галина Йончева Йонова - Детски болести
 • Д-р Маргарита Рашова Начева - Детска Кардиология
 • Д-р Маргарита Рашова Начева - Детски болести
 • Д-р Димитър Василев Балабанов - Неврология. ВСД/ ВСМДИ: 89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ)
 • Д-р Румяна Иванова Калканджиева - Неврология
 • Д-р Надка Иванова Самарджиева - Неврология. ВСД/ ВСМДИ: 93.08 Електромиография (ЕМГ)
 • Д-р Мария Илиева Маринова - Акушерство и гинекология. ВСД/ ВСМДИ: 67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия
 • Д-р Мария Спиридонова Парлапанова - Акушерство и гинекология. ВСД/ ВСМДИ: 67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия
 • Д-р Марин Константинов Каралеев - Акушерство и гинекология. ВСД/ ВСМДИ: 67.11 Колпоскопия с прицелна биопсия
 • Д-р Любомир Гаврилов Михайлов - Пневмология и фтизиатрия
 • Д-р Любомир Гаврилов Михайлов - УНГ болести
 • Д-р Добринка Кирилова Иванова - Микробиология
 • Д-р Рени Йовчева Ханджиева - Очни болести
 • Д-р Петя Димитрова Иванова - Кожни и венерически болести
 • Д-р Симеон Евтимов Тодоров - Хирургия. ВСД/ ВСМДИ: 85.11 Вземане на биопсичен материал от гърда, 40.11 Вземане на биопсичен материал от лимфен възел, 85.0 Инцизия на гръдна жлеза
 • Д-р Богомил Иванов Пепелджийски - Ортопедия и травматология. ВСД/ ВСМДИ: 81.91 Диагностична и терапевтична пункция на стави, 82.04 Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство, 83.13 Вагинотомия
 • Д-р Соня Георгиева Малинова - Патологоанатомия и цитопатология. ВСД/ ВСМДИ: Хистобиопсично изследване на две проби от: лимфен възел, млечна жлеза, простата, щитовидна жлеза, слюнчена жлеза, коремен орган, бял дроб, ларингс и трахея, медиастинум, туморни формации в коремната кухина, полов орган, устна кухина, фаринкс и хранопровод, кожа и кожни лезии, мускул, подкожен тумор, органи на пикочната система, око и очни лезии, става, външно ухо, нос и костен мозък
 • Д-р Емилия Кънчева Гоцева - Физикална и рахабилитационна медицина. ВСД/ ВСМДИ: 99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, 93.21 Екстензионна терапия
 • Д-р Ирена Симеонова Рибагина-Танковска - Физикална и рехабилитационна медицина. ВСД/ ВСМДИ: 99.88 Лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, 93.21 Екстензионна терапия
 • Д-р Диляна Братанова Тодорова - Клинична лаборатория. ВСД/ ВСМДИ: А. Хормони (fT4, TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron, Б. Туморни маркери (PSA, CA-15-3, СА-19-9, 125 СЕА, алфа-фетопротеин, Бета-хорионгонадотропин), Д. Изследване на урина (Микроалбуминурия), Е. Субстрати, Имуноглобулини (IgM, IgG,IgA, С3 компонента, С4 компонента)
 • Д-р Росен Стефанов - Калпачки невролог. ВСД/ ВСМДИ: 89.14 Електроенцефалография (ЕЕГ)
 • Д-р Юлияна Байкова Йорданова - Клинична лаборатория. ВСД/ ВСМДИ: А. Хормони (fT4, TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron, Б. Туморни маркери (PSA, CA-15-3, СА-19-9, 125 СЕА, алфа-фетопротеин, Бета-хорионгонадотропин), Д. Изследване на урина (Микроалбуминурия), Е. Субстрати, Имуноглобулини (IgM, IgG,IgA, С3 компонента, С4 компонента)
 • Д-р Йордан Иванов Йорданов - Рентгенология. ВСД/ ВСМДИ: Хистеросалпингография, Интравенозна холангеография, Венозна урография, Мамография на двете млечни жлези, Компютърна аксиална или спирална томография
 • Д-р Мария Карамихалева - Рентгенология - ВСД/ ВСМДИ: Хистеросалпингография, Интравенозна холангеография, Венозна урография, Мамография на двете млечни жлези, Компютърна аксиална или спирална томография
 • Д-р Юлия СтефановаТопалова-Недева - Рентгенология. ВСД/ ВСМДИ: Хистеросалпингография, Интравенозна холангеография, Венозна урография, Мамография на двете млечни жлези, Компютърна аксиална или спирална томография

Управител на медицинското заведение е госпожа Евелина Гешкова.