Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД

Град
Адрес Варна, бул. Съборни 40
Телефон +359 52/ 603 802
E-Mail dkc_1_varna@abv.bg
Website http://www.dkc1varna.com/
Факс
ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД
 

ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД предлага медицинска помощ, прегледи, диагностика и лечение на редица заболявания. В здравното заведение се предлага и рехабилитация, лабораторни анализи, детска консултация, както и денонощна медицинска помощ.

Към диагностично-консултативния център има разкрит стационар с 10 легла за пациенти.

Поликлиниката разполага с 21 специализирани кабинета и 83 медицински специалисти

ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД

 • Акушерство и гинекология
 • Клинична алергология
 • Гастроентерология
 • Кожни и венерически болести
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • УНГ-болести
 • Очни болести
 • Детски болести
 • Психиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Клинична хематология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Детска алергология

ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД

Към ДКЦ І във Варна са функционират и:

 • клинична лаборатория
 • вирусологична лаборатория
 • микробиологична лаборатория
 • патоанатомична лаборатория
 • сектор Образна диагностика
 • сектор Физиотерапия
 • кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране
 • кабинет за функционално изследване на дишането(спирометрия)
 • кабинет за аудиометрия

Лекари - специалисти в ДКЦ І, Варна

ДКЦ І Св. Клементина - Варна ЕООД

 • д-р Румен Илиев Шопов - Акушерство и гинекология
 • д-р Юлиян Костадинов Николов - Акушерство и гинекология
 • д-р Йорданка Атанасова Темелкова - Гастроентерология и диететика, Вътрешни болести
 • д-р Зина Христова Огнянова - Кожни и венерически болести
 • д-р Анита Иванова Бонева - Кожни и венерически болести
 • д-р Миглена Петрова Маркова - Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
 • д-р Иванка Ангелова Добрева - Вътрешни болести
 • д-р Бирсен Хайрединова Хаджиева - Кардиология, Вътрешни болести
 • д-р Диана Янакиева Димитрова - Кардиология, Вътрешни болести
 • д-р Павел Златев Първанов - Нервни болести
 • д-р Антоанета Вичева Тонева - Нефрология Вътрешни болести
 • д-р Мартин Константинов Бърнев - Ортопедия и травматология
 • д-р Здравко Великов Василев - Ортопедия и травматология, Хирургия
 • д-р Момчил Димитров Георгиев - Ортопедия и травматология
 • д-р Виолета Иванова Драмжиева - Ушно-носно-гърлени болести
 • д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова - Ушно-носно-гърлени болести
 • д-р Ралица Евгениева Грънчарова - Офталмолог
 • д-р Мария Стоянова Борсукова - Офталмолог
 • д-р Стефка Георгиева Тачева-Касабова - Педиатър
 • д-р Нина Атанасова Ковачева - Психиатрия
 • д-р Станка Димитрова Левтерова - Пневмология и фтизиатрия
 • д-р Петя Вилхелм Кирова - Ревматология, Вътрешни болести
 • д-р Иван Анастасов Анастасов - Урология
 • д-р Румяна Славчева Дерменджиева - Физиотерапия, курортология и рехабилитация, Вътрешни болести
 • д-р Михаела Досева Станева-Георгиева - Физиотерапия, курортология и рехабилитация, Вътрешни болести
 • д-р Мария Христова Цанева - Клинична хематология, Вътрешни болести
 • д-р Мария Маринова Генова - Хирургия
 • д-р Богдан Господинов Богданов - Хирургия
 • д-р Теодор Янков Болов - Хирургия
 • д-р Николай Ангелов Пеев - Неврохирургия
 • д-р Петя Василева Петришка - Клинична алергология, Детски болести
Лекари в специализираните лаборатории в ДКЦ І, Варна
 • д-р Зоя Иванова Василева - Клинична лаборатория
 • д-р Ваня Панделеева Драгнева - Рентгенология
 • д-р Ели Михайлова Атанасова - Рентгенология
 • д-р Захаринка Василева Димитрова - Рентгенология
 • д-р Йорданка Тодорова Ризова - Рентгенология
 • д-р Иван Иванов Иванов - Рентгенология
 • д-р Мая Григорова Цветкова - Микробиология
 • д-р Марияна Димитрова Желязкова - Микробиология
 • д-р Здравка Тодорова Танкова-Василева - Микробиология
 • доц. д-р Велина Атанасова Йонкова - Вирусология
 • д-р Стоян Иванов Александров - Патологоанатомия