Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Фармация и медицина Преводи Булреал 2000 ООД

Град София
Адрес ул. Парчевич 6 София
Телефон +359 2/8 511 647
E-Mail bulreal2000@new-s.net
Website
Факс
Фармация и медицина  Преводи Булреал 2000 ООД

Булреал 2000 ООД е Вашият бизнес партньор за фармация и медицина и преводи на специализирана медицинска литература.
Булреал 2000 ООД е българска фирма от среден ранг, основана през 1991 год.
Като дългогодишни специалисти в областта на химико-фармацевтичната промишленост и патентно-правната дейност ние разполагаме с обширен опит за подготовка на документации за регистрация на лекарствени средства и преводи на регистрационни досиета.
В рамките на тази дейност работим с медицински колективи от фармаколози, клиницисти, специалисти за статистическа обработка и валидиране на резултатите, патентни експерти и професионални преводачи-лекари, фармацевти и химици.

-Консултации във връзка с регистрацията на лекарствени средства в България;
-Съставителство и подаване на документации за регистрация на лекарствени средства според изискванията на Закона за лекарствени средства в България и указанията на регистрационната администрация, в CTD формат и е CTD по национална и международна процедура за взаимно признаване .Преводи на регистрационни досиета;
-Съставителство на кратка характеристика, информация за медицински специалисти и листовка за пациента според изискванията на регистрационната администрация в България.Превод на регистрационните документи;
-Организация и провеждане на предклинични фармакологични и токсикологични изследвания на лекарствени средства според изискванията на GCP(Добрата Клинична практика) и GLP (Добрата Лабораторна практика) във водещи български изследователски центрове;
-Изследвания за бионаличност/ биоеквивалентност според изискванията на GCP и GLP;
-Експериментална клиника за доказване на терапевтична ефективност и поносимост на лекарствените средства;
-Установяване на контакти за съвместни производства на лекарствени средства, лицензи и предоставяне на ноу хау;
-Организация и провеждане на медицинска реклама с водещи продукт-менажери и съставителство, превод и отпечатване на рекламни брошури, листовки, дипляни и други информационни материали;
-Преводи от и на всички езици в областта на медицината, фармацията, химията и биологията;
-Преводи на инструкции и каталози за машини, съоръжения и апарати;
-Патентно-правани консултации и услуги - регистриране и пререгистриране на търговски марки на лекарствени препарати в страната и чужбина; съставителство на патентни документи;
-Създаване на бизнес контакти на българския фармацевтичен пазар;
-Маркетингови проучвания и мейлинг за българския фармацевтичен пазар;