Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Kалибриране на средства за измерване - Интерлаб

Град София
Адрес гр. София, бул.Проф.Цветан Лазаров 13
Телефон 0886/ 402-306; 02 9 790 667
E-Mail interlab@abv.bg
Website
Факс
Kалибриране на средства за измерване - Интерлаб

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.
ЛК ИНТЕРЛАБ гарантира висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средства за измерване.

- Везни - аналитични, електронни, технически;
- Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха;
- Титратори;
- Стъклени течностни термометри;
- Цифрови термометри манометрични биметални термометри;
- Термодвойки;
- Спектрофотометри;
- PH-метри;
- Кондуктометри;
- Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен тигел;
- Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел;
- Калориметри;
-Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха;