Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Раменна хирургия - травматолог Д-р Асен Балтов д.м.

Град България - София
Адрес София, ул. Тотлебен 21
Телефон +359 888 87 40 40 +359 2/ 915 44 11
E-Mail asen_b@bitex.bg
Website
Факс
Раменна хирургия - травматолог Д-р Асен Балтов  д.м.

 

 Травматолог Д-р Асен Балтов, д.м. е специалист по раменна хирургия. Специализирал е в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания, посттравматични увреждания, ендопротезиране и т.н.

 

 

Дейности на специалиста по раменна хирургия, травматолог Д-р Асен Балтов:

 

 

 -Оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза;
 -Лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците;
 -Ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът.

Биография на специалиста по раменна хирургия, травматолог Д-р Асен Балтов:

 Роден на 19. 09. 1966 година в гр. София. През 1984 година завършва 22-ро ЕСПУ Г. С. Раковски, гр. София. През 1994 г. завършва Медицински университет, гр. София. Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на МБАЛСМ Н. И. Пирогов. Работи в спешната болница до месец декември 2006 г. От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра Ортопедична Травматология и Реконструктивна Хирургия – ВМА. Участвал е в над 100 международни конгреси и срещи в областта на травматологията и ортопедията с международно участие. Владее руски, френски и английски.
 Рамена хирургия - травматолог Д-р Асен Балтов Дисертационният труд на д-р Балтов "Лечение на диафизарните фрактури на хумеруса (12 А, В и С) ЗИМОС" е посветен на актуален проблем: диафизарните фрактури на раменната кост. Тези травми засягат предимно активната възраст и неуспехите при лечението им водят до значителна морбидност. Сред многото неоперативни и хирургични методи, приложими при тези фрактури, едно от съвременните направления е заключващата интрамедуларна остеосинтеза (ЗИМОС). С нарастването на популярността й става все по-ясно, че заключващите пирони имат като предимства, така и характерни недостатъци, и са необходими сериозни проучвания, въз основа на които да се прецизира тяхното използване.

Членства на специалиста по раменна хирургия, травматолог Д-р Асен Балтов:

 -Българска Ортопедо-Травматологична Асоциация–от 1997 г. EFORT–от 2003 г.;
 -Член на AO Алумни Асоциация България–от 2005 г. Член на Международна Кюнчер Асоциация–от 2009 г.;
 -Член на АО Травма България–от 2010 г. Секретар на Софийски клон на БОТА 2010 г.;
 -Член на АО Травма Европа–от 2011 г.остика и лечение.