Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Психиатричен кабинет в София - ДОК АРТС ЕООД

Град София
Адрес Ул. „Г.С.Раковски“ № 61, ет. 1, Гр. София 1000
Телефон 0887/20-37-27
E-Mail ltzoneva@abv.bg
Website
Факс
Психиатричен кабинет в София - ДОК АРТС ЕООД

 
 

 

 

Начало

ДОК-АРТС е регистрирана през 2012 г. от д-р Л. Цонева със седалище гр. София 1000, ул. Раковска № 61, ет. 1.
Съгласно Закона за лечебните заведения,“ДОК АРТС“ЕООД е индивидуална практика за специализирана психиатрична извънболнична медицинска помощ", регистринана от РЦЗ – София - град.

 

Екип

Екипът на „ ДОК АРТС“ ЕООД е от лекар-психиатър и психиатрична медицинска сестра.
Квалифицирани сме да предоставяме специализирана психично-здравна помощ на лица, страдащи от психични разстройства, разстройства в социалното функциониране и конструиране на модели за приемане на значими житейски промени и травми.

БИОГРАФИЯ
Д-р Лора Дряновска – Цонева - психиатър
д-р Лора Дряновска -Цонева завършва специалност „Медицина“ в Медицинска Академия – гр. София през 1990 г.
Придобива специалност „Психиатрия“ в Медицинска Академия – гр. София през 1994 г.
Има завършена следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“ в МУ – София, курсове Когнитивна психотерапия, текущо следдипломно обучение.
След завършване на висшето образовние започва работа в Държавна психиатрична болница гр. Лом, Остро мъжко отделение като лекар – ординатор. От 1994 г. работи в ЦПЗ „проф. Н. Шипковенски“ ЕООД гр. София в Дневен стационар като лекар – ординатор.
От 2010 г. и до момента е Началник отделение “Дневен стационар“ към ЦПЗ“проф. Н. Шипковенски“ ЕООД.
От 2008 г и до момента работи като психиатър в Дневен център за хора с пхични разстройста, гр. София.

Междувременно работи като лекар – психиатър в психиатричния кабинет на проф. Цонев.
От 2012 г. регистрира медицинска практика, продължавайки психиатричната практика на проф. Цонев и разширява дейността на кабинета с предлагане на съвременни психотерапевтични и фармакотерапевтични методи и подходи за лечение, профилактика, рехабилитация и превенция на риска.
Член е на Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация, Европейско дружество по биологична психиатрия.
Медицинската сестра е със завършено медицинско образование и има дългогодишен опит като психиатрична медицинска сестра.

 

Услуги

 

Предлагаме програми за диагностика, лечение, подкрепяща терапия за интеграция на пациенти с тревожни разстройства, депресивни разстройства, реакции на стрес, хронични психози - шизофрения, шизоафективна психоза, биполярно афективно разстройство и т.н.
-ИНДИВИДУАЛНА ТЕРАПЕВТИЧНА СЕСИЯ
Индивидуалната терапевтична сесия цели обсъждане на проблема, оценка на потребностите, поставяне на диагноза и изграждане на цялостна формулировка по случая, правене на прогноза, даване на съвети и препоръки или насочване към друга служба или планиране на по-нататъшно лечение, помощ и грижи, ако са необходими такива в бъдеще (изграждане на терапевтичен план)
-ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
При невъзможност за посещение на място, поради физическо увреждане, Вие можете да получите психично-здравна помощ в рамките на домашно посещение. Всяко домашно посещение следва да бъде планирано и уговорено предварително.

Ние сме тук, за да ви помогнем преди, по време и след посещението ви.
Можете да задавате своите въпроси по телефон или електронно.
Предлагаме гъвкави услуги в помощ на пациентите и техните близки. Ако сте несигурни или имате въпроси, моля свържете се с нас за повече информация.