Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Център за психотерапевтични консултативни и креативни практики

Град София
Адрес бул. Мария Луиза 32, ІІ етаж София
Телефон +359 2/ 987 98 36; +359 887 377 960
E-Mail meta_link@abv.bg
Website http://www.meta-link.eu/
Факс
Център за психотерапевтични консултативни и креативни практики
 

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики е партньорска организация, която включва специалисти, официално регистрирани в България като психолози и психотерапевти.

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Психолозите и психотерапевите от Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики работят под мотото:

Добре дошли и тримата – ти, смехът ти и сълзите ти!
(Хорхе Букай)

Дейността на екипа на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики е уникална, тъй като всеки специалист прилага различни по своята ориентация методи за психотерапия и консултиране.

Това означава, че процесът на работа с клиентите изцяло е съобразен с индивидуалните и възрастови особености, проблеми и очаквания.

Клиенти на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики са възрастни и деца.

Ето някои от водещите цели на екипа на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики:

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

 • Да се постигнат желаните от клиента промени в поведението, което ще му помогне да бъде по-удолтворен и продуктивен в личния и социалния си живот.
 • Да се помогне на клиента за овладяване на нови роли в живота му, съответстващи на нови ситуации и нови изисквания.
 • Помощ при взимане на адекватни решения, чрез оценка на обективните и субективните последствия от решението.
 • Помощ по посока на различни видове професионални, семейни и лични взаимоотношения.
 • Подпомагане на клиента в процеса на справянето му с различни нежелани състояния – стрес, пристрастяване, депресивност, тревожност, страхове, сексуални нарушение и др.
 • Психологическа диагностика на личностови и емоционални особености на клиента.
 • Подпомагане на рехабилитационния процес при хора с психични травми в резултат на загуба или насилие, физически недостатъци, соматични заболявания, репродуктивни проблеми и др.

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Посочените цели се постигат в процеса на:

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Индивидуална и групова психотерапия за възрастни и деца в в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики с приложение на:

 • аналитични подходи; 
 • музикотерапевтични подходи; 
 • психодраматични и ролеви игри; 
 • медитативни техники; 
 • гещалт подходи; 
 • арт - техники.

Групи за личностово развитие и усъвършенстване в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Психологическа диагностика и консултиране на възрастни в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Психологическо консултиране за деца и родители в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Езиково-говорна терапия и техники на говора в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Фамилни констелации в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Психологическо консултиране на семейства-осиновители и жени с репродуктивни проблеми в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Краткосрочни тематични семинари, които се обявяват текущо в сайта на Центъра в Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики.

Музикотерапия

Музикотерапия с приложение на Гещалт техники и Юнгиански подходи.

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Музикотерапевтичните и Гещалт техниките се използват за работа със субективни образи по посока на конкретен проблем, съществуващ в цялостта на неповторимата човешка индивидуалност. Комбинирането с Юнгиански подходи подпомага осъзнаването на символната значимост на образите. По този начин решаването на проблема в психотерапевтичния процес протича творчески (като прозрение) или като възпроизвеждане на предишни преживявания.

Психодрама с музика

Психодрамата е преживелищен метод за пресъздаване на живота като модел (Морено) чрез ролеви игри и ролеви взаимодейстия. Музиката в психодрамата подпомага психодраматичния процес, стимулира самоосъзнаването и креативността, добавя нови изразни средства за споделяне на асоциации и преживявания.

Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики

Професионален екип на Център за психотерапевтични, консултативни и креативни практики:Проф. д-р п.н. Надежда Витанова, Ангел Томов, Мария Горинова, Теодора Николова, Петя Хорозова, Катюша Павлова, Красимира Лоу, Славка Зидан.