Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Служби по трудова медицина

Медицински център Евроздраве АД
МЦ Евроздраве АД изграден на законна основа като изцяло частно акционерно дружество. В медицинския център работят водещи специалисти – лекари и учени (доценти и професори) в следните специалности: неврология, УНГ, токсикология, очни болести, психиатрия, психология, вътрешни болести, хирургия, ортопедия и травматология, гастроентерология, кардиология, ревматология, алергология, имунология, нефрология, АГ, клинична лаборатория и микробиология. Центърът разполага със собствена модерна апаратура за извършване на високоспециализирани изследвания: кардиоехография, холтер, велерго..
Служба по трудова медицина Сага ЕООД
  СТМ Сага ЕООД е модерна, надеждна и с високо квалифициран персонал служба по трудова медицина, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на медицината, здравето, безопасността при работа. Служба по трудова медицина Сага организира и извършва профилактични медицински прегледи. Оценка на рискови фактори - комплексна оценка на работната среда. Организиране и провеждане на измервания на рисковите фактори на работното място. Консултации при изграждане на вътрешно-ф..
Служба по трудова медицина Албиконсулт
  Службата по трудова медицина Албиконсулт ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти. Оценка на риска - Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място..
Служба по трудова медицина Брилянт 2005
  Благодарение на младия амбициозен, високо квалифициран и коректен екип, добрия мениджмънт и високото качеството на предлаганите от Служба по трудова медицина Брилянт 2005 услуги, както и нашата компетентност и лоялност към всичките ни клиенти, фирмата ни се разрасна и разкри офиси в София, Хасково и Димитровград. Съставът на службата е високо квалифициран и специализиран за решаване на всички проблеми в сферата на здравето и безопасността на труда и включва: лекари-специалисти по Трудова медицина психолог-консултант по социални дейности инжен..
Служба по трудова медицина СТМ-ПЛЮС ООД
  СТМ ПЛЮС ООД осигурява на работодателя спокойствието, от което има нужда, за да развива бизнеса си. Ние Ви предлагаме следните услуги: Комплексно обслужване по трудова медицина Въвеждане на схема за инструктиране във фирмата/ организацията Оценяване на риска Здравно наблюдение на работещите, съгласно изискванията Измерване на осветление, шум, вентилация, микроклимат, въглероден диоксид Измерване на всичко касаещо електробезопасност при Вас ..
Преносима измервателна апаратура ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД
  Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ООД е създадена през 1994г. като смесено българо-немско дружество, но от 21.08.2009г. дружеството се преобразува в ЕООД с едноличен собственик г-н Румен Андронов. ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е търговско дружество, официален представител на фирмите ТЕSТО, VEGA, и KERN- Германия и на CASELLA CEL- Англия. ТЕSТО e водеща фирма в производството на преносима апаратура за измерване на физико-химични величини, климатични параметри и димни газове. VEGA е един от водещите производители на електронни нивомери и нивосигнализатори. KERN - производител на ..
Служби по трудова медицина в София - СТМ Фонеком ООД
  СТМ Фонеком ООД е служба по трудова медицина в София, работеща в областта на здравословните и безопасни условия на труд и предлагаща консултации и партньорство в различни направления. Оценка на риска Измервания на параметрите на работната среда Обучения на персонала Медицинско обслужване Трудова злополука Доброволно здравно осигуряване Служба по трудова медицина Фонеком към Фонеком ООД е лицензирана служба по трудова медицина, основана през 2009 г. - една от пър..
Служба по трудова медицина Санико Трейд
  Служба по трудова медицина Санико Трейд предлага консултации и професионални услуги в сферата на: оценка на риска, безопасност на труда, професионални заболявания, опасни химични вещества и смеси. В СТМ Санико Трейд работят висококвалифицирани специалисти и предлага: Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя и оценка на риска на работното място. Консултиране и подпомагане на работодателя по отношение на трудовия процес. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализиране..
Служба по трудова медицина Белер Медикъл
  Служба по трудова медицина Белер Медикъл е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение №018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването. СТМ Белер Медикъл развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването. СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и ..
Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги
  Служба по трудова медицина ЗФ Свети Георги извършва следните услуги, в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове: Комплексно обслужване по трудова медицина Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа Организиране и на профилактични медицински прегледи и изследвания за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и други нормативни документи. СТМ ЗФ Свети Георги, съгласно нормативните актове за осигур..