Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Служба по трудова медицина Албиконсулт

Град София
Адрес ул. Жак Дюкло 8; София
Телефон +359 2/ 8392893; +359 88 8 72 49 06; +359 89 8 21 79 74
E-Mail albikonsult @ abv.bg
Website http://www.albiconsult.com
Факс
Служба по трудова медицина Албиконсулт
 

Службата по трудова медицина Албиконсулт ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Служба по трудова медицина Албиконсулт

  • Оценка на риска - Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия, свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място
  • Измервания факторите на работната среда
  • Обучение на КУТ/ ГУТ - Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите Комитет по условия на труд (КУТ). Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите Група по условия на труд (ГУТ). 
  • Изготвяне на правила за безопасна работа - Предлагаме изготвяне на различни видове документи в съответствие със законовите и нормативни изисквания. 
  • Обучения за квалифицирани групи по ел. безопасност - Фирмата извършва обучение по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V, за придобиване на квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането.
  • Трудово-правни консултации
  • Изготвяне на здравни досиета
  • Анализ на здравословното състояние на персонала - Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност/болнични листа/ и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм. 
  • Попълване на декларация по чл. 15 - Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. 
  • Профилактични медицински прегледи - Службата за трудова медицина въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични медицински прегледи