Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Служба по трудова медицина Белер Медикъл

Град София
Адрес ул. Марагидик 10 А, партер; София
Телефон +359 894 329 940; +359 888 148 792; +359 896 884 503; +359 889 639 639
E-Mail beler_medikal@abv.bg
Website http://belermedikal.vibs.bg/
Факс
Служба по трудова медицина Белер Медикъл
 

Служба по трудова медицина Белер Медикъл е пререгистирана през 2008 год. на основание Удостоверение №018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването. СТМ Белер Медикъл развива своята дейност като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването.

  • СТМ организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.
  • Изготвя оценка на риска, провежда обучения по безопасност и здраве при работа и обучения за квалификационни групи по електробезопасност.
  • Предлага трудово-правни консултации, Обучения на КУТ / ГУТ.
  • Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
  • Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
  • Длъжностни характеристики;
  • Разработване на физиологичен режим на труд и почивка. 
  • Друго направление в дейността са консултации и изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.
  • Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.