Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Преносима измервателна апаратура ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД

Град София
Адрес ул. Янко Забунов, бл. 3, вх. Б, ет. 1; София
Телефон +359 2/ 953 0796; +359 2/ 953 2956;
E-Mail E-mail: office@global-test.eu
Website http://www.global-test.eu/
Факс +359 2/ 952 5195
Преносима измервателна апаратура ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД
 

Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ООД е създадена през 1994г. като смесено българо-немско дружество, но от 21.08.2009г. дружеството се преобразува в ЕООД с едноличен собственик г-н Румен Андронов.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е търговско дружество, официален представител на фирмите ТЕSТО, VEGA, и KERN- Германия и на CASELLA CEL- Англия.

 • ТЕSТО e водеща фирма в производството на преносима апаратура за измерване на физико-химични величини, климатични параметри и димни газове.
 • VEGA е един от водещите производители на електронни нивомери и нивосигнализатори. KERN - производител на изключително точни аналитични, платформени везни и влагоанализатори.
 • CASELLA е специализирана в производство на уреди за мониторинг на прах, шум, метеорологично оборудване.

Преносима измервателна апаратура ГЛОБАЛ-ТЕСТ

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е оборудвана със сервиз за поддръжка, гаранционен и след гаранционен ремонт на продаваната апаратура. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

Преносима измервателна апаратура ГЛОБАЛ-ТЕСТ

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД предлага изключително разнообразие от висококачествени измервателни уреди, подходящи за различни приложения в промишлеността, производството и хранително-вкусовия сектор:

 • Електронни термометри и всякакви температурни сонди
 • Инфрачервени термометри 
 • Термовизионни камери
 • Електронни влагомери за относителна влага на въздушна среда, насипни материали и дървесина 
 • Електронни термо-хигрометри и логери
 • Безжична система за мониторинг на температура и влага - Saveris
 • Анемометри 
 • Механични и оптични оборотомери 
 • Уреди за измерване на абсолютно и диференциално налягане
 • Уреди за измерване на осветеност - луксметри 
 • Шумомери
 • рН – метри и кондуктометри
 • Уреди за хладилни системи
 • Многофункционални уреди за климатични системи, вентилации и за оценка качеството на въздуха в помещения
 • Уреди за Енергийна Ефективност
 • Газ анализатори на димни газове (С, qA, O2, CO2, CO, NO, NO2, SO2, N2S, CxHy, hPa)
 • Капацитивни, ултразвукови, микровълнови, радарни, кондуктивни, хидростатични, вибрационни нивомери и нивосигнализатори
 • Преобразуватели на статично и диференциално налягане
 • Персонални пробовземни помпи за прах, пари, газове и аерозоли
 • Електронни аналитични и платформени везни
 • Анализатори на влага
 • Портативни и настолни уреди за анализ на води