Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Пречиствателни станции Аква - Био - Хим ООД

Град Стара Загора
Адрес ул. Петър Ангелов 55 Стара Загора
Телефон +359 42/600 760;
E-Mail office@aquabiochim.com
Website http://www.aquabiochim.com/
Факс +359 898 543 848
Пречиствателни станции Аква - Био - Хим ООД

Аква - Био - Хим ООД предлага пречиствателни станции и локални пречиствателни системи за биологично очистване на битови и индустриални отпадъчни води. АКВА-БИО-ХИМ ООД предлага също така реконструкция, модернизация и оптимизация на съществуващи пречиствателни станции. Модулни компактни съоръжения за пречистване на отпадъчни води тип Високоскоростна биосистема - DEVISE ENGINEERING S.A. и ЕEC EUROPE LTD препоръчват за пречиствателни станции по-големи от 600 е.ж. да се инсталира напълно автоматизираното съоръжение за първично третиране (ТОР-3), което комбинира филтруване на водата през фина решетка и отделяне на инертните материали и мазнините. Модулни компактни съоръжения за първично третиране на отпадъчните води - Модулните съоръжения ТОР 2 и 3 са идеалното решение за селищни пречиствателни станции, тъй като най-голямото единично съоръжение може да обработва отпадъчна вода с дебит до 200 l/s, а най-малкото е с капацитет 15 l/s. Модулни биосистеми с третична обработка на отпадъчните води UltraClear BioPlant - Имайки голяма опит в конструирането на компактни пречиствателни станции, DEVISE ENGINEERING S.A. използва съвременни технологии за третиране на отпадъчни води. Модулни съоръжения за обезводняване на утайка, монтирани в стандартни ISO контейнери - Компактното съоръжение за обезводняване на утайки е специално проектирано за малки до средни пречиствателни станции с капацитет от 300 до 12 000 е.ж. Биопродукти за очистване на отпадъчни води - за битови и индустриални отпадъчни води, за третиране на животински отпадъци, за контрол на миризмите, за третиране на метан-танкове и изгниватели, за третиране на канализационни мрежи, за ремедиация на почви замърсени с нефтопродукти, за очистване на езера и изкуствени водоеми Комплексни технологични решения, технологичен контрол и сервиз в областта на пречиствателните станции, водоподготовката, водно-химическо очистване, водно-химически режими в котлови и охладителни системи. През 2007 г. АКВА-БИО-ХИМ ООД става дистрибутор за България на английската фирма EEC EUROPE & DEVICE Еngineering, която предлага модулни пречиствателни съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадъчни води. Технологията, която предлага фирмата е на основата на реактор с повижен биофилм и тънкослойно утаяване. Аква - Био - Хим ООД разполага с необходимата апаратура за извършване на аналитичен контрол на пречиствателните станциии и водните системи на своите клиенти. Основните области на дейността на Аква-Био-Хим ООД са: Химическо очистване, пасивация и консервация на: енергийни и промишлени котли, топлообменници, охладителни системи, чилъри и друго идустриално оборудване. Химикали за третиране на отворени и затворени охлаждащи циркулационни системи и чилъри за ограничаване на корозионните процеси, предотвратяване на отлаганията и биологичната активност. Химикали за третиране на котли и отоплителни системи по водна страна за ограничаване на корозионните процеси и предотвратяване на отлаганията. Химикали за третиране на отпадъчни води – коагуланти, флокуланти, полиелектролити. Модулни пречиствателни станции и съоръжения за очистване на битови и промишлени отпадъчни води. Биопродукти и технологии за биологично пречистване на водни системи, третиране на животински отпадъци и контрол на миризмите.