Промоции от Supersait.bg

Изкупуване на метали

Изкупуване на метали София - В.Е.К.О. ТРЕЙД - 2000
В.Е.К.О. ТРЕЙД - 2000 е фирма от София, ангажирана с търговия и изкупуване на метали, хартия, пластмаси и други отпадъчни материали. Фирмата разполага с необходимото модерно оборудване, благодарение на което предлага качество на услугите си. - изкупуване на хартиени отпадъци и картон; - изкупуване на найлон и различни видове пластмаса; - изкупуване на бутилки; - изкупуване на отпадъчни метали: както цветни, така и черни метали; - търговия с метали - черни и цветни; - демонтиране на промишлени машини; - изкупуване на излезли от употреба моторни п..