Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Добив обработка търговия на гнайс Ивайловград

Град Ивайловград
Адрес ул. Иван Вазов 10, Ивайловград
Телефон +359 886 800 899; +359 886/ 511 122; +359 885 887 844
E-Mail bulgnais@abv.bg
Website http://bulgnais.net
Факс +359 3661/ 6425
Добив обработка търговия на гнайс Ивайловград

БУЛГНАЙС ООД се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайс от Ивайловград - гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал.
Добиваният гнайс от Ивайловграг от фирма Булгнайс се продава както в естествен вид – неоформен полигонал, така и след обработка.
Друго качество на гнайса е мразоустойчивостта и като цяло ниското влияния на температурните разлики, което е проблем за всички изкуствени облицовки. 
Булгнайс ООД добива следните видове гнайс в землището на с. Кобилино по цени франко кариера без ДДС на европалети без стойността на европалета и чемберосване с цветове както следва:
-Необрязан гнайс
-Камъни за градеж /глиц/
-Обрязан гнайс

-Цветове на ивайловградския гнайс - сиво, бежово, смесен цвят – миксиран
-Изрезки от гнайс от Ивайловград

БУЛГНАЙС ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с. Кобилино, общ. Ивайловград.
Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ.
Проувателният период за гнайс на гнайсовите находища продължава до 12.09.2002 година. На 22.01.2003 г. пред специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на околната среда и водите – гр. София дружеството защитава геоложки запаси на гнайс в размер на 390 000 m3 с протокол № НБ-7/22.01.2003 г.гнайс, обрязан

На основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г. министърът на околната среда и водите издава на БУЛГНАЙС ООД гр. Ивайловград удостоверение за търговско отритие № 0077/09.04.2003 г., което дава право на титуляра БУЛГНАЙС да бъде определен пряко за концесионер на кариери за гнайс в границите на търговското откриване на основание чл.29 от ЗПБ. БУЛГНАЙС ООД притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 №207186 LRQA издаден от Евротест – Контрол АД гр. София и протокол № 6.2-2.3324/27.09.2002г.
На 01.07.2003 г. дружеството е подало заявление за получаване на концесия за добив на гнайс и гнайсови скално-облицовачни материали по право в Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София.
С решение на МС №805/28.11.2006г. е предоставена концесия за добив на скално – облицовъчни материали (гнайсошисти).

 

Чаши
 
Чинийки
 
Ножчета