Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

Град
Адрес Бургас, бул. Стефан Стамболов 73
Телефон +359 56/ 810 571; +359 56/ 859 751
E-Mail dkc_1@gbg.bg
Website http://dkc1burgas.com/
Факс
Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД
 

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД е най-голямата структура за извънболнична медицинска помощ на територията на Община Бургас.

В структурата на ДКЦ Бургас се включват кабинети на общо-проктикуващи лекари, медицински кабинети на специалисти, клинична лаборатория, образна диагностика и физиотерапия.

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

Медицинският център разполага със специалисти от следните специалности: кардиология, детска кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, неврохирургия, хирургия, ортопедия и травматология, ендокринология и болести на обмяната, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, нервни болести, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, акушерство и гинекология, клинична алергология, образна диагностика, клинична лаборатория.

ДКЦ-І-Бургас ЕООД има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ.

Центърът е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги:

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

 • автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N
 • селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus
 • йонселективен анализатор AVL 9983
 • 3 бр. микроскопи
 • 3 ЕКГ апарата Shiller
 • аудиометър Siemens SD 25
 • Аудиометър Danpl
 • ЕЕГ апарат
 • доплеросонографски апарат
 • нов графичен рентгенов апарат модел Q-Red, производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ
 • Комбиниран графичноскопичен апарат General elektric
 • многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525

В поликлиниката се извършват редица високоспециализирани медицински дейности: доплерова сонография с дуплекс скениране, електроенцефалография, фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода, криотерапия и лазертерапия на доброкачествени кожни тумори, кожно-алергично тестуване, двадесет и четиричасово мониториране на кръвно налягане, лазертерапия при ставни заболявания и труднозарастващи рани, изследване на хормони, аудометрия.

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

Основната мисия на І поликлиника в Бургас е превенцията, диагностиката и лечението на здравословните проблеми на населението, както и защитата на общинските интереси в сферата на здравеопазването.

Мисията на Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД е предоставяне на висококачествена медицинска помощ при условията на добра конкурентноспособност.

Дружеството има голям авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ. След акредитация на центъра през 2006 година, той получи 4 звезди за отличната организация на работа и качеството на предлаганите медицински услуги.

История на ДКЦ І - Бургас ЕООД

ДКЦ І - Бургас ЕООД е наследни на І-ва консултативна поликлиника Бургас. През 1968 г. е създадена Консултативна поликлиника за всички пациенти от Бургаска област и като районна поликлиника обслужваща пациентите на комплексите Изгрев, Зорница и Славейков.

Диагностично-консултативен център І - Бургас ЕООД

Разкрити са специализирани кабинети, терапевтичен кабинет, педиатричен кабинет, кабинети за женска и детска консултации – единствени по рода си консултативни лекарски кабинети на територията на гр. Бургас.

Специализираната дейност в поликлиниката в първите години от нейното създаване се извършва на функционално-ротативен принцип от лекарите, работещи в съответните отделения на Районна болница - Бургас.