Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Тръбопроводи метални изделия Технострой инженеринг ЕООД

Град
Адрес с. Черноочене, обл. Кърджали
Телефон +359 3691/ 67 77; +359 3691/ 60 35
E-Mail office@technostroy-bg.com
Website
Факс
Тръбопроводи метални изделия Технострой инженеринг ЕООД
Bg business catalog

 

Фирма Технострой инженеринг ЕООД е специализирана в:

 • производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.;
 • извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост;
 • изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия;
 • извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура.

Фирма Технострой инженеринг ЕООД е основана от инж. Славейко Тодоров Генев през 1995 година със седалище в гр.Димитровград и адрес на управление: ул.Груди Кирков № 1.
Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали. Базовият завод е оборудван с машини за производство на нестандартни метални изделия и метални конструкции. Произвеждат се нестандартни изделия от разнообразни видове метали.
През 2006 г. във фирмата е разработена и внедрена Система за управление на качеството, която удовлетворява изискванията на стандарта ISO 9001:2000, за което получи сертификат.
През 2009 г. Фирмата е ресертифицирана по стандарт ISO 9001:2008.
Технострой инженеринг ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли;
 • съдове, работещи под налягане;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
 • стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
 • козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили.

Технострой инженеринг ЕООД притежава Удостоверение № I NV 009846 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • първа група строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 • строежи от първа до пета категория.

Технострой инженеринг ЕООД притежава Удостоверение № III NV 002582 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • трета група строежи от енергийната инфраструктура;
 • строежи от трета категория.

Технострой инженеринг ЕООД притежава Удостоверение № V NV 006651 за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

 • пета група отделни видове СМР;

Дружеството е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България.

Фирма Технострой инженеринг ЕООД е специализирана в:

 • производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.; 
 • извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост; 
 • изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия;
 • извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура;
 • поддръжка, ремонт и преустройство на промишлени и битови парни и водогрейни котли; 
 • производство и монтаж на стоманени газопроводи и газови инсталации.