Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

СБДПЛР Любимец - Болница за рехабилитация

Град Любимец
Адрес ул. Републиканска 38 Любимец
Телефон +359 888 686 500; +359 3751/ 7296; +359 3751/ 4999; +359 3751/ 7151; +359 3751/ 7005; +359 3751/ 8313
E-Mail sbal_lubimetz@abv.bg
Website
Факс
СБДПЛР Любимец - Болница за рехабилитация

СБДПЛР Любимец е болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. То е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково, на което дейността му е изцяло в областта на физикалната терапия и рехабилитация.

І. Лечебното заведение работи по Договор с НЗОК по следните клинични пътеки:

 1. КП № 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 2. КП № 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система – лекуват се състояние след прекаран мозъчен инсулт; паркинсонова болест; дисеминирана склероза, травматична и възпалителна параплегия.
 3. КП № 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
 4. КП № 240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
 5. КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система- радикулити;плексити; диабетна полиневропатия; лицеви парализи; невралгия на троичния нерв;травматични увреждания на периферни нерви.
 6. КП № 242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
 7. КП № 243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
 8. КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат – дикопатии; гонартроза; коксартроза; пириартрит на раменната става; ревматоиден артрит; болест на Бектеров;подагрозен артрит състояния след фрактури на костите и тялото (оперирани и неоперирани)

ІІ. Битови условия и оборудване

Болницата се състои от две отделения: 30 легла.

 1. Оделение по физикална и рехабилитационна медицина с ІІ-ро ниво на компетентност, разполагащо с 25 легла разпределени в 7 болнични стаи 
 2. Отделение за долекуване и продължително лечение на вътрешни болести с 5 легла.
  • За пациенти, които се нуждаят от придружител се осигуряват самостоятелни болнични стаи, като всички са обзаведени с телевизионни апарати и климатици, които са на разположение на болните напълно безплатно.
  • Болничната база разполага с апаратура и пособия за провеждане на лечебна физкултура, отговаряща на всички основни направления по медицински стандарт Физикална и рехабилитационна медицина Провежда се комплексно лечение с поморийска луга и апликации с торфена кал, богата гама физиотерапевтични процедури, лазер терапия, инхалационно лечение, кинезитерапия (включваща и шийни екстензии) ; разполагаме също така и с оборудване (уреди) за трениране на фини движения и раздвижване на стави, велоергометри, Клетка на Роше и т.н.,като някои от лечебните методики се провеждат за първи път в областта.

ІІІ. Персонал и квалификация

 1. Ръководител на отделението по физикална и рехабилитационна медицина е хабилитирано лице Доцент д-р Живко Колев Колев, който е изявен специалист в областта на неврологичната рехабилитация в България със специалности по неврология и физикална и рехабилитационна медицина.
 2. В болничното заведение работят още четирима лекари, като единият е със специалност Физикална и рехабилитационна медицина и сертификати по електродиагностика и електростимулация, а от скоро в болницата има и лекар специализант по физикална и рехабилитационна медицина.Останалата част от персонала в стационара на лечебното заведение се състои от трима рехабилитатори, осем медицински сестри и петима санитари.

ІV.Организация на дейността в отделението

Тя е направена така, че на пациента се правят 3 прегледа по време на престоя му - при приемане, рехабилитационен екип и главна визитация.По този начин се осъществява много добра връзка на всички занимаващи се с лечението на пациента.

 • В болничното заведение функционира Специализирана лекарска контролна комисия /ЛКК/ по физикална и рехабилитационна медицина.
 • В момента на приема пациентът, членове на семейството му, или придружаващото го лице се информират за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и очакваните разходи за сметка на пациента, ако има такива.

Телефони за връзка и допълнителна информация:

 • Управител: +359 3751/ 72 96
 • Гл. счетоводител: +359 3751/ 71 51
 • Гл. мед. сестра: +359 888 305 640
 • Стационар: +359 3751/ 70 05
 • GSM: +359 889 789 750
 • Сектор Електролечение и кинезетерапия: +359 3751/ 83 13
 • GSM: +359 889 789 502
 • Е-mail: sbal_lubimetz@abv.bg

Приема на болни от цялата страна се осъществява след предварително заплануване на посочените телефони на Гл. мед. сестра или Стационар, а болните с тежки увреждания (изискващи чужда помощ) се приемат след предварителна уговорка или преглед от доцент Живко Колев Колев – +359 888 108 812.