Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Строителна фирма Пирдопинвест ООД

Град Пирдоп
Адрес ул. Славци 11 Пирдоп
Телефон +359 888 223 938
E-Mail pirdopinvest@abv.bg
Website http://pirdopinvest.com/
Факс +359 7181/ 8864;
Строителна фирма Пирдопинвест ООД

Строителна фирма Пирдопинвест ООД предлага качественото и бързо строителство, отговарящо на всички съвременни норми и изисквания
Фирмата се занимава със строителство на жилищни и обществени сгради, изработка и монтаж на PVC и AL дограма, строителство на стоманобетонни и метални конструкции, реконструкции и ремонтни работи, вътрешни и външни ВиК инсталации от полиетилен и полипропилен, сухо строителство на стени и подове, окачени тавани, топлоизолации и декоративно осветление.
Екипът на фирма Пирдопинвест е сработен, с висока професионална подготовка и възможности за взаимозаменяемост. Водещ мотив в работата на всеки негов член е правото на клиента да получи жизнена среда, предоставяща му отлични условия за работа, съчетани с модерен дизайн, комфорт, уют и изискан стил. Удовлетворението на нашите клиенти е най-добрата ни реклама.

Строителна фирма Пирдопинвест

 

Човешки ресурси
Фирма Пирдопинвест ООД е формирала екип от висококвалифицирани работници и специалисти с дългогодишен опит в основните строителни дейности.
Дружеството е в партньорски отношения с водещи проектанти, инженери и консултанти по промишлено и гражданско строителство, ВиК системи и технологии, пътното строителство и други области, по които е изпълнявала обекти.
Сертификати на Пирдопинвест ООД
Фирмата е сертифицирана, притежава лиценз и отговаря на изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2000.
Регистрирана е във Фирмено отделение на Софийския окръжен съд по дело № 460 от 1994 г.
Вписана е в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България.
Съгласно Протокол № 23 от 01.02.2008 г. дружеството има право да изпълнява строителни дейности и от енергийната инфраструктура, както и строително-монтажни работи съгласно Националната класификация на икономическите дейности.