Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест

Град Разград
Адрес ул. Трапезица 8Б Разград
Телефон +359 889 577 888; +359 882 805 429
E-Mail v.doinova@labtest.bg
Website http://www.labtest.bg/
Факс
Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест
 

Лабтест ЕООД управлява лаборатория за анализ и окачествяване на селскостопанска продукция от зърнени култури и маслодайни семена при възлагане. Ние извършваме лабораторни услуги удовлетворяващи изискванията и очакванията на клиентите.

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест

Лаборатория ЛАБТЕСТ провежда анализи на селскостопанска продукция с квалифициран персонал и технически средства за изпитване на водещи световни фирми за лабораторно оборудване.

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест е основана през 2012 година в Разград.

Дейността на Лаборатория ЛАБТЕСТ е ориентирана към извършване на лабораторни услуги, удовлетворяващи изискванията и очакванията на клиентите в съответствие с законовите и нормативни изисквания в областта на анализите на земеделска продукция от зърнени култури и маслодайни семена.

Основни лабораторни услуги, предлагани от Лаборатория Лабтест:

Лабораторни анализи на Пшеница

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест предлага лабораторни анализи на пшеница (изкупваема и разпределяема БДС602-87) по следните показатели:

 

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест

 • Определяне на влага.
 • Определяне на хектолитрова маса.
 • Определяне на примеси
 • Определяне суров протеин.
 • Определяне теглото на 1000 зърна.
 • Определяне ДМГпо ISO.
 • Определяне на падащото число (FN).
 • Седиментационен индекс-тест на Зелени
 • Алвеографски свойства на тестото.
 

Лабораторни анализи на Ечемик

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест предлага лабораторни анализи на ечемик (фуражен, изкупваем и за реализация БДС606-73) по следните показатели:

 
 • Определяне на влага.
 • Определяне на хектолитрова маса.
 • Определяне на примеси
 • Изравненост
 • Определяне суров протеин.
 

Лабораторни анализи на Царевица на зърно

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест предлага лабораторни анализи на царевица на зърно (изкупваема и за реализация БДС607-73) по следните показатели:

 
 • Определяне на влага.
 • Определяне на примеси
 

Лабораторни анализи на Маслодайни култури

Лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест предлага лабораторни анализи на маслодайни култури (рапица и слънчоглед) по следните показатели:

 
 • Определяне на влага и летливи вещества.
 • Определяне на примеси
 • Определяне на маслено съдържание
 

Основна цел на лаборатория за анализ на селскостопанска продукция Лабтест е влагане на отговорност и старание при изпълнение на възлаганите лабораторни услуги и изграждане на на дълготрайно сътрудничество и взаимно доверие с Клиентите.

Вашият надежден партньор в лабораторния анализ - лаборатория Лабтест!