Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Строителство Строителна фирма Монолит 21 - Андонов и Захов

Град Сандански
Адрес ул. Станке Димитров 7; Сандански
Телефон +359 888 231 185
E-Mail monolit21az@mail.bg
Website
Факс +359 746/ 327 32;
Строителство Строителна фирма Монолит 21 - Андонов и Захов
 

Строителна фирма Монолит - 21 - Андонов и Захов ООД е създадена с цел да предложи на пазар на строителството завършени инженерингови продукти. Строителната фирма предлага цялостно изпълнение на строителните обекти, включително изграждане на инженерингова инфраструктура.

Фирмата извършва всички видове СМР – основни (изкопни, кофражи, армировъчни, бетонови, зидарии), довършителни работи, вътрешни и външни ВиК мрежи и електроинсталации. В своята дейност проучваме и използваме най-съвременните строителни материали.

Строителство, Строежи, Строителна фирма Монолит 21 - Андонов и Захов

Строителна фирма Монолит - 21 - Андонов и Захов ООД притежава бетоново стопанство в гр. Петрич - Промишлена зона, ул. Струма. Тел.: +359 745/ 6 03 82. За произвежданите бетони притежаваме съответните Сертификати за съответствие, издадени от НИИСМ ЕООД.

Издадени са ни съответните Удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • Удостоверение № І – 004599 – за изпълнение на строежи от Първа група, от първа до пета категория;
 • Удостоверение № ІІ – 001100 – за изпълнение на строежи от Втора група, от трета и четвърта категория;
 • Удостоверение № ІІІ – 001113 – за изпълнение на строежи от Трета група, втора и трета категория;
 • Удостоверение № ІV – 002103 – за изпълнение на строежи от Четвърта група, от първа до трета категория;
 • Удостоверение № V - 003554 - Пета група, изпълнение на отделни видове СМР;

Строителна фирма Монолит 21 - Андонов и Захов е сертифицирана по стандартите на ISО 9001:2008; ISO 14001:2009; BS OHSAS 18001:2007.

 • Съгласно Протоколи 12/11.01.2008 г. и 0069/06.11.2008 г. сме вписани в Централния професионален регистър на строителите.
 • Редовни членове сме на Камарата на строителите в България.
 • Разполагаме с висококвалифициран ръководен персонал и изпълнителски кадри, които са се доказали многократно при изпълнението на редица значими строителни обекти.
 • Притежаваме собствена арматурна работилница. Работещите в нея специалисти изпълняват качествено всички арматурни заготовки.
 • Притежаваме необходимата тежка и лека строителна механизация, с която обезпечаваме срочното изпълнение на СМР.
 • Фирмата разполага с 10 000 м² кофраж тип РЕRI.

Строителна компания Монолит 21 - Андонов и Захов разполага с квалифициран екип от инженери и строителни работници с богат опит в областта на строителството.

Строителство, Строежи, Строителна фирма Монолит 21 - Андонов и Захов

 • Управител – инж. Иван Борисов Андонов – висше – инженер ПГС;
 • Производствено-технически отдел и отдел оферти – инженери трима;
 • Пряк ръководен състав и технически ръководители: 10 души – трима инженери, двама с полувисше и шестима - средно-специално образование;
 • Арматуристи и заварчици – 22 души;
 • Кофражисти и зидаро-кофражисти – 24 души;
 • Зидари и зидаро-мазачи – 25 души;
 • Работници облицовки и настилки – 7 души;
 • ВиК специализирани групи - 2 групи – 7 души;
 • Електро специализирани групи – 2 групи – 8 души;
 • ОБК специализирани групи – 1 група – 3 души;
 • Машинисти, оператори и шофьори – 14 души.
 

В областта на строителството строителната фирма и завършила следните строителни обекти:

 • Автоцентър с ресторант и жилищна част Воденов – с. Левуново, община Сандански
 • Магазин за промишлени стоки и автосервиз, УПИ 042063, местност Багеица, гр. Сандански – Възложител ЕКСПРЕС АВТО ООД
 • Билла Петрич - Промяна предназначение от нощен клуб, Кафе-аперитив, вход кино клуб, бутици, кино зала, казино в Търговски комплекс за хранителни стоки и пристройка над открита тераса за същото в УПИ І, кв. 98 по плана на гр. Петрич
 • Реконструкция на детска граднина – с. Дрангово, обшина Петрич
 • Две жилищни сгради, магазини и подземни гаражи, р-н Дружба, гр. София – Възложител СИРИУС БИЛД - 2, РЗП – 13 500 м2;
 • Офис сграда с производствен цех за алуминиева и PVC дограма ЕТИКОМ – гр. Петрич, община Петрич
 • Газстанция – гр. Сандански
 • Happy Bar&Grill – Главен път Е79, гр. Сандански
 • Семеен хотел в УПИ ХІІІ-150013, местност Чинар куши, гр. Сандански – Възложител ЕДИА ЕООД
 • Жилищни сгради тип І, ІІ, ІІІ и ІV в УПИ V-001021, с .Поленица, община Сандански -Възложител АКТИВ ООД, РЗП - 4 462 м²
 • Жилищни сгради с гаражи, кафе и фитнес в УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, гр. Сандански – Възложител ДАВИДОВ И БОЕВ ПРОПЪРТИ ООД
 • Жилищна сграда МЕДИТЕ в имот № 415, с. Поленица, община Сандански – Възложител Сандански Пропърти ООД – РЗП 10 025 м²
 • Жилищни сгради блок І, блок ІІ и блок ІІІ, с. Поленица, община Сандански – Възложител АКТИВ ООД, РЗП – 4 000 м2
 • Жилищни сграда Панорама, с. Поленица, община Сандански
 • Многофамилни жилищни сгради с магазини и гаражи, Секция А, УПИ ХV, кв. 153, гр. Ботевград – Възложител ХАДЖИЕВ КОМЕРС ЕООД
 • Жилищни сграда с магазини - Киното, гр. Петрич, община Петрич
 • Жилищна сграда - Монолит, гр. Сандански, община Сандански
 • Супермаркет, магазини, кафе-сладкарница , гаражи, жилища в УПИ V, кв. 25 по плана на гр. Петрич – Възложител Радовски ООД, РЗП – 7 800 м²
 • Жилищна сграда с магазини – Карамитев гр. Сандански, община Сандански
 • Жилищна сграда с търговска част Санданска Перла ,кв. 40 гр. Сандански - Възложител Санданска перла ЕООД, РЗП – 10 100 м²
 • Офис сграда с магазини и ресторант в УПИ ІІ-1752, кв. 87, гр. Сандански – Възложител САНЕЛ ЕАД, РЗП – 10 037 м2
 • Многофамилна жилищна сграда с магазини и гаражи Спартак - гр. Сандански, община Сандански
 • Жилищна сграда с магазини Захов – гр. Петрич, община Петрич
 • Къща с магазини – гр. Петрич, община Петрич
 • Офис сграда с магазини Ален Мак – гр. Петрич, община Петрич
 • Складова база и таблетен цех на МЕДИКА АД на територията на площадка гр. Сандански – Възложител АТ ИНЖЕНЕРИНГ – 2000 ООД
 • Метан станция – гр. Петрич, община Петрич
 • Саниране на сградата на Община Сандански
 • 4-етажна жилищна сграда в УПИ ІІІ - 646, кв. 15, Овча Купел, гр. София; ул. Народно хоро № 11 - Възложител Бортрон ЕООД – 3 298 м²
 • Хале за продажба на стоки на едро с офис част – гр. Петрич, община Петрич
 • Жилищна сграда с магазини – гр. Петрич, община Петрич
 • Жилищна сграда в Подуене
 • Медицински център в УПИ – 14, кв. 219, ул. Брегалница № 47, гр. София – Възложител ПОЛИБИЛД АД, РЗП – 3 500 м²
 • Резиденция
 • Жилищна сграда с търговска част Сандански Мall в УПИ VI -2849 ,кв. 40 гр. Сандански - Възложител Санданска перла ЕООД, РЗП – 8 506 м²
 • Жилищна сграда с офиси и гаражи в Зона Б-3, гр. София – Възложител: СИРИУС – БИЛД ООД, РЗП – 2 017 м²
 • Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, кв. 49а, УПИ І, м. Студентски град, гр. София – Възложител ЯСЕН 1 ЕООД – РЗП 2 040 м²
 • Жилищни сгради в УПИ ІІ, ІV, V, телескоп, котелно и вертикална планировка с. Зорница, община Сандански – Възложител ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД