Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Зърнени растения производство на маслодайни семена Сливен

Град Сливен
Адрес село Николаево, Сливен
Телефон +359 886 441 529; +359 878 760 412;
E-Mail milensilv@abv.bg
Website
Факс
Зърнени растения  производство на маслодайни семена  Сливен

Семп ЕООД се занимава с производство и реализация на селскостопанска продукция.

Основната дейност на земеделския производител е отглеждане на зърнени растения и производство на маслодайни семена.
Земеделските култури, които Семп ЕООД оглежда са:
-зърнено-житни култури - пшеница, царевица
-маслодайни култури - слънчоглед, рапица
-зърнено -фуражни култури - ечемик

В сферата на отглеждането на зърнени растения и производството на маслодайни семена Семп ЕООД спазва всички изисквания,по отношение на:

-Обработка на почвата
-Торене
-Сеитба
-Растителна защита
-Прибиране на реколтата
-Обработваемите площи, на които се отдглеждат зърнени растения
и маслодайни семена са 6000 дка.

Земеделски производител Семп ЕООД развива дейност в областта на Селското стопанство, земеделието и растениевъдството на територията на
село Николаево
, област Сливен.

Разположението на производствената база на Семп ЕООД има няколко ключови момента, които благоприятстват за отглеждането на земеделски култури (пшеница, царевица, слънчоглед, ечемик, рапица) с високи показатели за качество:

-слабо изразеното планинско влияние и плодородните почви
-прохладно лято и мека зима
-водоизточник, който осигурява необходимото водно количество за развитие на земеделието в този район

Семп ЕООД се занимава с търговия със земеделска продукция
В сферата на търговията със земеделска продукция Семп ЕООД извършва продажба на зърнени растения и маслодайни семена.