Промоции от Supersait.bg

Търговия със земеделска продукция - ЕТ Рубин - Румен Иванов

Град
Адрес с. Подем,
Телефон +359 65172541; Fax: +359 64819539
E-Mail
Website
Факс
Търговия със земеделска продукция - ЕТ Рубин - Румен Иванов
 

Търговия със земеделска продукция - ЕТ Рубин - Румен Иванов

ЕТ Рубин - Румен Иванов се занимава с търговия със земеделска продукция, като основно отглежда зърнено-житни и маслодайни култури като пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик.

Цялата селскостопанска реколта, която земеделският производител от с. Подем добива и реализира, е с най-добро качество.

 

Търговия със земеделска продукция - ЕТ Рубин - Румен Иванов

Земеделският производител се грижи за своята продукция и осигурява постоянен контрол на всяко едно от нивата на дейността си, с цел подобряване качеството на готовата продукция.

ЕТ Рубин - Румен Иванов развива дейността си в областта на селското стопанство и земеделието в област Плевен, върху голяма разгъната площ от обработваеми земеделски площи.