Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Електропроводни линии Въздушни електропроводи Стенли - 03 ЕООД

Град Лом
Адрес ул. Панайот Волов 10 Лом
Телефон +359 971 6 65 30; +359 888 342 956; +359 899 130 888; +359 971 6 66 81
E-Mail office@stenli-bg.com
Website http://www.stenli-bg.com
Факс
Електропроводни линии Въздушни електропроводи Стенли - 03 ЕООД
 

Стенли - 03 ЕООД се занимава с изграждане и рехабилитация на въздушни електропроводни линии/ въздушни електропроводи.

Стенли - 03 ЕООД е специализирана в изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи. Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности:

 • изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение
 • соларни паркове
 • улично осветление
 • строителство - саниране на сгради, вътрешни ремонти, ремонт, хидро- и топлоизолации на покриви, остъкляване, ВиК и канализация, изолация сгради и покриви, ремонт на покриви, мазилки, фаянс, шпакловки

Електропроводни линии, Въздушни електропроводи Стенли - 03

Разполагаме със собствена закрита и открита материална база разположена на 6 декара и необходимата техника за извършване на широк спектър от услуги – автовишки, автокран, товарни автомобили, земекопна, заваръчна и пробивна техника.

Ние сме една от двете фирми в регион Монтана и единствена в регион Видин, която е защитила пред КСБ Трета група, ІІ категория, което ни дава право да изграждаме и работим и по разпределителни уредби и мрежи средно и ниско напрежение. Във връзка с това сме изградили над 30 МТП и КТП и имаме опит в рехабилитация и изграждане на нови въздушни и кабелни линии 20 кV.

Дейността на фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001 – 2008, за което притежаваме сертификат за качество с №BG14078Q от Bureau Veritas Certification. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. С Удостоверение № III - 001047 от ЦПРС сме одобрени за ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 - строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

Електроенергетика - Изграждане на ел. мрежи, ел. инсталации, преносни мрежи, окабеляване, електрически мрежи, токо преносни, електропреносни мрежи

Основна дейност на фирма Стенли-03 ЕООД е изграждането на електрически мрежи и съоръжения. Наши клиенти са електропреносни и електроразпределителни компании, НЕК, общини, министерства, агенции, както и голям брой частни клиенти. Дейностите, които извършваме са:

Изграждане и ремонт на въздушни електропроводни линии

Електропроводни линии, Въздушни електропроводи Стенли - 03

 • Стенли-03 ЕООД е специализирана в изграждането на въздушни електропроводни линии за средно (СрН) и ниско (НН) напрежение и като подизпълнител за електропроводи високо напрежение (ВН).
 • Фирмата изгражда кабелни линии средно (СрН) и ниско (НН) напрежение чрез полагане в изкоп или по безизкопна технология.
 • Стенли-03 ЕООД предлага на своите клиенти следнтите услуги свързани с всички видове ТП, МТП, КТП, БКТП.
 • Изграждане, ремонт и поддръжка за електро разпределителните дружества - Фирма Стенли-03 ЕООД работи като изпълнител на множество договори за изпълнение и рамкови договори за доставка на услуги на ЧЕЗ Разпределение България АД.
 • Изграждане, ремонт и поддръжка на заземителни и мълниезащитни инсталации - Стенли-03 ЕООД предлага на своите клиенти следнтите услуги свързани с мълниезащитни и заземителни уредби
 • Изграждане, ремонт и поддръжка на осветителни уредби, електрически инсталации в сгради и слаботокови инсталации - Фирма Стенли-03 ЕООД има богат опит в изграждането на осветителни уредби от всякакъв характер - улично, промишлено, обществено, рекламно и др. Работили сме и по изграждането на районно осветление на подстанции.

ВЕИ - Изграждане и поддръжка на електрически централи от възобновяеми енергийни източници

С цел да можем да отговорим на постоянно нарастващия интерес към възобновяемите източници на електроенергия във фирмата се формира звено с основна дейност изграждане до ключ на фотоволтаични електроцентрали (EPC Contractor) и поддръжка след включването им в експлоатация (Operation & Maintenance).

Услугите, които можем да предложим на нашите клиенти в тази сфера са:

Електропроводни линии, Въздушни електропроводи Стенли - 03

 • придобиване и узаконяване на терени
 • слънчевоенергиен одит с цел оценка на потенциала на терени с отчитане на засенчванията от близки и далечни обекти
 • изготвяне на проектно-сметна документация
 • доставка на фотоволтаични модули, инвертори и конструкция на световноизвестни производители чрез наши партньори в България и чужбина
 • изграждане на фотоволтачни паркове под ключ включващо - изготвяне на подробен график за доставка и изграждане на фотоволтаични паркове, като при изграждането на парковете се използва само висококвалифициран персонал на фирмата
 • включване в експлоатация с извършване на всички приемо-предавателни изпитвания на изградените съоръжения от акредитиран орган за контрол.
 • последваща поддръжка - включваща изготвяне на планови графици за проверка и отстраняване на неизправности, както и бърза аварийна поддръжка с цел минимизиране на разходите от непредвидени аварии по съоръженията

СТРОИТЕЛСТВО - Най-доброто, бързо и качествено строителство

Стенли-03 ЕООД започва своята дейност, като чисто строителна фирма, извършваща ремонтни дейности и ново строителство по задание на конкретни инвеститори. В момента Стенли-03 ЕООД се занимава и с предприемачество.

За последните 8 години фирма Стенли-03 ЕООД натрупа сериозен опит при изграждането и ремонта на различни видове строителни обекти в България.

Изграждали сме монолитни безгредови и гредови конструкции, сглобяеми метални и панелни конструкции. Стенли-03 ЕООД разполага със собствен арматурен двор и цех за изработване на метални конструкции.

Сградите, които фирмата е изградила са с различно предназначение:

 • жилищни: апартаментен тип, еднофамилни къщи, редови къщи;
 • обществени: офисни сгради, търговски комплекси, спортни комплекси, поликлиника, параклис, подземни гаражи;
 • промишлени: цехове, разширения на предприятия, промишлени халета;

Стенли-03 ЕООД изпълнява за всичките си обекти самостоятелно вертикалната планировка, подземни комуникации, вътрешни комуникации.

В Стенли-03 ЕООД е обособена група за извършване на довършителни работи: подови настилки, стенни покрития, окачени тавани, окачени фасади, промишлени подове.

Извършваме доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма на реномирани производители чрез наши партньори.

Строителния процес се ръководи от високо квалифицирани специалисти, като е въведена двустепенна система за контрол на качеството. В момента за Стенли-03 ЕООД работят над 50 души квалифицирани работници, разпределени в различни бригади - кофраж, арматура, бетон, изолации, ВиК, ОВиК и Електро специалисти и т.н.

Монтажите и монтажната дейност която извършва Стенели-03 ЕООД

Стенели-03 ЕООД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти, включително:

 • Механомонтажни, електромонтажни, КИП и А работи
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Изпитване, настройка и пускане в експлоатация
 • Заготвяне и монтаж на тръбопроводи
 • Производство и монтаж на някои видове стоманени конструкции
 • Производство на въздуховоди и въздухопроводна арматура и електромонтажни елементи
 • Спомагателни работи и услуги на строителните площадки като топлоизолация, студоизолация, огнеупорни зидарии, антикорозионни покрития, грундиране и боядисване,
 • Участие в изграждането на обекти под ключ, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка,
 • Техническо съдействие и други услуги
 • на клиента

Стенли-03 ЕООД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор - изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

 • Енергийни обекти - новоизграждане, разширяване и модернизация.
 • Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл - новоизграждане, разширения и модернизации,
 • Екологични обекти - пречиствателни станции за промишлени води, пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
 • Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини, съоръжения, технологични линии и други подобни.

Фирмата предлага доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

 • Технологично оборудване;
 • Стоманени конструкции;
 • Подемни съоръжения;
 • Всички видове оборудване за електроснабдяване и подстанции;
 • Контролно-измервателни уреди и автоматика;
 • Промишлени тръбопроводи;
 • Заварки и техният контрол;
 • Вентилационни и отоплителни системи;

Специализирани строителни дейности които извършна фирма Стенли-03 ЕООД

Специализирани строителни дейности, които извършна фирмата:

 • Събаряне разчистване на сгради,земни работи.
 • Общо строителство на сгради и строителни съоражения.
 • Строителство на покриви и хидроизолация.
 • Строителство на пътища,самолетни писти и спортни терени
 • Строителство на хидротехнически съоръжения
 • Други специализирани строителни дейности
 • Строителство на електрически инсталации
 • Изолационни строителни дейности
 • Строителство на други инсталации
 • Полагане на мазилки
 • Монтаж на дограма,интериорни и други завършващи елементи
 • Полагане на подови настилки и стенни облицовки
 • Боядисване и стъклопоставяне
 • Други довършителни строителни дейности
 • Даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор

Изграждане на ВиК инсталации

Стенли-03 ЕООД разполага с необходимите управленски и технически кадри, високо квалифициран и опитен персонал, материално - техническа база, механизация и автотранспорт за:

 • Монтаж на всякакви ВиК и инсталации
 • Монтаж на всякакви топло инсталации
 • Монтаж на противо—пожарни щрангове
 • Корекция на реки
 • Изграждане на водноелектрически централи
 • Техническо ръководство
 • Консултации
 • Гаранция
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Фирмата извършва изграждане на нов водопровод за топла и студена вода от полипропилен. Включва прокопаване на канали и полагане на тръби, фиксиране и укрепване на тръбите, монтаж на преходи за стенни батерии, кранове за стоящи батерии, миялни, перални и др.