Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Къртене и извозване на строителни отпадъци

Строителство и довършителни работи Варад ЕООД
  Варад ЕООД е самостоятелно дружество специализирано изключително във изпълнението на проекти в областта на строителството и довършителните строителни работи. Планиране и Проектиране Проучвания, анализи, събиране на пазарна информация Бюджетиране на проекти в строителството, парични потоци Планиране на реализациите, планиране на ресурсите и доставките Предпроектни проучвания, задания за проектиране Идейни проекти, технологии и технически решения Технически и работни проекти, заверки и съгласуване Строителство ..
Снегопочистване, изкопни работи КГВ Транс
  КГВ Транс се занимава със снегопочистване, изкопни работи, извозване на отпадъци и земна маса, строителни дейности, доставка на инертни материали в София. КГВ Транс извършва услуги със строителна техника и машини в София. Снегопочистване - услуги със снегопочистващи машини, услуги със снегорини Изкопни работи Извозване на отпадъци и земна маса Строителни дейности Доставка на инертни материали Услуги със строителна техника и машини КГВ Транс разполага с квалифициран персонал и качествена техника ..
Пробивно-взривни услуги от Арсис ЕООД
  Пробивно-взривни услуги Фирма Арсис ЕООД Стара Загора е една от първите, която работи на кариери, магистрали и частни лица. В момента разполага с 18 пробивни машини. Работи съвместно като официален представител на Максам СЕ България АД / бивша Еловица - гр.Габрово/. Фирмата се занимава с пробивно-взривни работи на кариери. Сроковете са изключително кратки, работата се отличава с високо качество. Сондирането се извършва както в скали, така и в меки почви. Проучвателни сондажи за вода. Фирмата разполага с мобилни верижни сонди, които се използват според изис..
Услуги със строителна механизация Дил Транс ООД
  Дил Транс ООД е дружество, специализирано в сферата на услугите със строителната механизация. Компанията предлага на своите клиенти бързо изпълнение на поръчките и високо качество на предлаганите услуги със строителна механизация, което от своя страна я прави атрактивен и желан партньор. Професионализмът и достъпните цени на услугите със строителна механизация са сред приоритетите на Дил Транс ООД. Услуги със строителна техника Предлагани услуги със строителна техника от Дил Транс ООД: Земно-изкопни и насипни ..
Извозване на отпадъци, Машини под наем Трак - Топ - Рецикъл
  Дружество Трак - Топ - Рецикъл се занимава с извозване на строителни, битови и опасни отпадъци и отдаване под наем на машини - малогабаритна строителна техника. Предоставяне на контейнери за събиране на строителни и битови отпадъци и депонирането им на оторизирани сметища. Извършване на дейности по събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци от дейността на здравни заведения, лаборатории и кабинети. Различните по вид и габарити транспортни единици осигуряват безпрепятствена работа и обслужване на обекти дори в идеал..
Битови и опасни отпадъци Т.О.М Инженеринг ЕООД
  Т.О.М Инженеринг ЕООД се занимава със събиране, транспортиране и унищожение на битови и опасни отпадъци от дейността на здравни заведения (ДКЦ, Здравни клиники, Аптечни вериги и други). Събиране и транспортиране на отпадъци, които нямат опасни свойства, биоразградими отпадъци, отпадъци от строителство, отпадъци от пазари, опаковки, отпадъци от горското стопанство, от хранително вкусовата промишленост, отпадъци от козметиката. Опаковки за опасни отпадъци - Осигуряваме опаковки за транспортирани на опасни отпадъци. Кконтейнери от полипропилен..
Хамалски услуги Хамали сити EООД
  Хамали сити EООД е на пазара от 1997 г. и извършва хамалски услуги и транспортни услуги, както в София, така и на територията на цяла България. Извършване на професионални хамалски и транспортни услуги, пренасяне на пияна каси офис мебели и оборудване. Пренасяне на пияна, каси, офиси и офис оборудване. Транспортни услуги. Хамалски услуги и транспортни услуги Предварителен оглед - Предварителният оглед на обекта не е задължителен, но е повече от желателен. По този начин нашите хамали ще се запознаят на място с обстановкат..
Обработка на дървесина - ОСЛАР ООД
  ОСЛАР ООД се занимава с обработкка на дървесина, дървообработка и дърводобив. Фирмата предлага още изкупуване на гори и търговия с дървен материал. Като допълнителна дейност, компанията се занимава с ремонт на пътища, изкопни работи и извозване на строителни материали и отпадъци.   Услуги от ОСЛАР ООД Дърводобивната компания обработва дървен материал и се занимава с пътно-ремонтни дейности:  Бичене на букови детайли и дъски Бичене на иглолистни материал..
Строителна фирма Иван Зенов ЕООД
  Строителна фирма Иван Зенов ЕООД се занимава със строителство и строителнo-ремонтни дейности на територията на цяла България. Ремонтира покриви с дървена конструкция. Работи с всякакъв вид керемиди и покривни системи. Изгражда нови покриви и тавански помещения изцяло. Вътрешни ремонти, фаянс, терикот, ВиК, боядисване, тапети, гипсокартон и др. Усвояване на тераси изграждане на навеси, барбекюта, огради, топлоизолации и др.  Груб строеж и довършителни работи. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени. Раб..
Строителство, Транспорт - Мелаинвест
  Строителство, Недвижими имоти, инвестиционна дейност, Транспортни услуги Строителна фирма Мелаинвест предлага Строителство, Недвижими имоти, инвестиционна дейност, Транспортни услуги, Управление на имоти, Строителни материали, Туроператорска дейност За своите обекти дружеството изгражда трафопостове, външни ВиК мрежи, ел. мрежи, реализира самостоятелно вертикалната планировка  - улици, алеи, озеленяване, улично осветление. Строителството се извършва със собствена материално – техническа база. Обособени са  самостоятелни складово стопанс..