Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Строителство и довършителни работи Варад ЕООД

Град София
Адрес ул. Хайдушка поляна 24; София
Телефон +359 2/ 855 55 98; +359 2/ 955 96 86
E-Mail p.bachev@varad.bg
Website http://www.varad.bg/
Факс
Строителство и довършителни работи Варад ЕООД
 

Варад ЕООД е самостоятелно дружество специализирано изключително във изпълнението на проекти в областта на строителството и довършителните строителни работи.

Планиране и Проектиране

 • Проучвания, анализи, събиране на пазарна информация
 • Бюджетиране на проекти в строителството, парични потоци
 • Планиране на реализациите, планиране на ресурсите и доставките
 • Предпроектни проучвания, задания за проектиране
 • Идейни проекти, технологии и технически решения
 • Технически и работни проекти, заверки и съгласуване

Строителство и ремонти

 • Подготвителни строителни дейности - разрушаване, изкопи и др.
 • Основни строителни дейности - конструкция, покрив и др.
 • Довършителни строителни дейности - вътрешни и външни
 • Къртене, пробиване, събаряне на сгради, взривни дейности, отстраняване на временни и постоянни постройки
 • Разчистване на терени, изкопаване на терени (масови изкопи) и канали, Обратни насипи
 • Транспорт, извозване, довозване на земна и скална маса
 • Администриране и узаконяване на строителния процес, актове в строителството и др.
 • Кофражни системи и наливане на бетон
 • Зидария с керамични тухли и/или газобетон
 • Инсталации
 • Покривни работи
 • Администриране и узаконяване на строителния процес, актове в строителството и др.
 • Цялостното вътрешно изграждане на сгради по метода на сухото строителство

Строителство и довършителни работи Варад

Производство и търговия

 • Инженеринг и проектиране на производствени обекти
 • Строителство на производствени обекти
 • Интергиране в строителството на производствени системи
 • Инженеринг и проектиране на търговски обекти
 • Строителство на търговски обекти
 • Интергиране в строителството на търговски системи

Строителство и довършителни работи Варад

Обществени поръчки и Публично-частни партньорства

 • Изпълнение на обществени поръчки
 • Готовност за участие в ПЧП (Публично - частни партньорства)
 • Административен капацитет за участие в програми на ЕС
 • Дружеството разполага с проектантски капацитет за изготвяне на ПСД
 • Дружеството разполага с мениджърски капацитет за управление на проекти в строителството
 • Дружеството разполага с административен капацитет за превод и легализация на проекти
 • Дружеството разполага с административен капацитет за водене на преговори със структури на ЕС
 • Дружеството има готовност да съдейства за разработването на проекти и представянето им пред ЕС