Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Транспортна фирма ДЛВ-СИ ООД

Град Перник
Адрес Перник,кв. Църква, ул. Кралевски път 1
Телефон +359 76 670 407; +359 76 671 000;
E-Mail office@dlv.bg
Website http://www.dlv.bg/
Факс +359 76 670 407
Транспортна фирма ДЛВ-СИ ООД
 

Транспортна фирма ДЛВ-СИ ООД извършва следните дейности - товарни превози, услуги със строителна механизация, производство на всякакви видове инертни материали за бетонови и асфалтови смеси, производство на бетонови смеси, транспорт на извънгабаритни товари, строителство на промишлени, граждански и общински сгради, пътно строителство.

Вътрешен Транспорт

 • Наред с международните превози фирма ДЛВ-СИ ООД има издадена лицензия за обществен превоз на товари и работи на пълни обороти и на още един фронт от първостепенно значение - превоз на всякакъв вид товари на територията на Република България.
 • Всички автомобили са с различни технически характеристики, оборудване, капацитет на товарене и функции, така че да отговарят на спецификата на транспортиране на всякакъв вид товари, в това число насипни товари, инертни материали, бетони и т.н.

Транспортна фирма ДЛВ-СИ

Международен Транспорт

 • Понастоящем фирмата разполага с 25 автомобила и 36 полуремаркета (собствени и наети) - контейнеровози, лицензирани и напълно оборудвани за международни превози на контейнери, които осигуряват надеждно покритие на всички заявки за транспорт на контейнери, както по линията София - Солун, която е най-натоварената дестинация, така и до всички други български и гръцки пристанища.
 • Съвременните комуникации са също част от преимуществата на фирмата, тъй като всички автомобили са оборудвани с GPS устройства и по този начин се осигурява надеждна, 24-часова връзка с актуализирана информация за клиентите на фирмата.

Транспортна фирма ДЛВ-СИ

Извънгабаритни превози

 • В последните няколко години фирма „ДЛВ се специализира в превоза на извънгабаритни товари – до 250 тона, което изисква изключителна подготовка и координация. Тези превози се характеризират с определени особености и вадене на специфични разрешителни, които зависят основно от размера и теглото на товара. Според зададените размери се подбира необходимата техника, изготвя се маршрут, като се оценяват възможните препятствия по него – тесни участъци, остри завои, ниски мостове или такива с недостатъчна носимост на кострукцията и т.н.
 • Непосредствено преди товаренето се извършва техническа подготовка на избрания автомобил към товара – дължина на разтягане, широчина и височина на хидравлически управляваната платформа на ремаркето, средства за укрепване на товара, необходими сигнални лампи и отличителни табели. Товарът се съпровожда от конвоиращи автомобили за обезопасяване на пътя.

Транспортна фирма ДЛВ-СИ

Специализирани товари – хладилни и прахообразни

 • Транспортна Техника - Хладилни ремаркета, Цистерна за прахообразни товари, Цистерна за ГСМ

Транспортна фирма ДЛВ-СИ

Строителни услуги от Транспортна фирма ДЛВ-СИ ООД

 • Услуги със строителна механизация - Производство и търговия с инертни материали - С откриването на производството на инертни материали, "ДЛВ-СИ" ООД, стана единствената фирма на територията на гр. Перник, която затваря цикъла на производство на инертни материали и транспортирането им до крайния потребител.
 • Пътно строителство - Фирма ДЛВ ЕООД e с доказан опит, квалифициран персонал и обширен автопарк, използван в асфалтополагането и изпълнението на пътно - строителни дейности. Тези дейности включват - Полагане асфалтови смеси; Изпълнение на всички пътно-строителни дейности; Рехабилитация пътни настилки; Основен и текущ ремонт на пътни съоръжения.
 • Производство на бетон и бетонови смеси - Бетоновият възел е с капацитет 50м3/час и е с напълно автоматизирано управление за точното дозиране на инертните материали, цимент и добавки.
 • Жилищно строителство - ДЛВ-СИ ООД и ДЛВ ЕООД разработват и финансират както собствени проекти, включващи комплексно проектиране, строителство и реализация на жилищни и административни сгради, така и изпълнението на инвестиционни проекти и намерения на свои клиенти.
 • Разрушаване на стари сгради - ДЛВ-СИ ООД и ДЛВ ЕООД имат дългогодишен опит в разрушаването на стари сгради и разполагат с оборудване и квалифициран персонал за следните два метода на работа: Механизираният метод се използва при разрушаването на сгради, които са напълно отделени от съседните и няма опастност от тяхното засягане.
 • Полагане на бетонови елементи – павета, бордюри, кухи блокове, тротоарни плочки, бетонни панели

Транспортна фирма ДЛВ-СИ

ДЛВ ЕООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари от 17.02.1993г. и друг лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България от 20.12.2000г. Ръководителят транспортна дейност разполага с IRU диплома за професионална компетентност в международния превоз на товари издаден от ИРУ Академията в Женева, от 2004г. и участва регулярно в образователни програми.