Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Консултантска дейност ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов

Град България - София
Адрес София
Телефон +359 2/ 931 2200; +359 2/ 931 2400;
E-Mail g.popov@einet.bg
Website http://www.personal-konsult.com/
Факс +359 887 411 549
Консултантска дейност ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов

ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов е основана през 1991г. с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно-консултантска, проектантска и издателска дейност.

 • Предлагаме ви помощ при разработване и кандидатстване за обществени поръчки. Ние можем да ви помогнем при доказване на опит и обороти.
 • Разполагаме с експерти, туроператорски лиценз, учебно-технически средства, транспорт и обслужване при провеждане на информационни кампании, събития, обучения и др.
 • ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов има дългогодишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси, усвояването на средствата от европейските фондове, проекти, обществени поръчки и др., които се провеждат както в страната, така и извън нея.

Консултантска дейност ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов

Продукти и услуги, предлагани от ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов:

 • Организиране и провеждане на обучения: счетоводство, човешки ресурси, мениджмънт, социални дейности, проекти, обществени поръчки, туризъм.
 • Изпълнение на обществени поръчки - организиране на информационни кампании, логистика на събития, управление на проекти и др.
 • Издателска дейност - сп. Човешки ресурси, сп. Фондове Програми Проекти, сп. Справочник на счетоводителя. Фирмата е с над 20 годишна традиция в издаването на специализирана литература по счетоводство, управление на човешките ресурси, здравен мениджмънт и др.
 • Работа по проекти и обществени поръчки, финансирани със средства по оперативните програми.
 • Туроператорска и турагентска дейност - ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов притежава регистрация за туроператорска и турагентска дейност № РК-01-6966/2012 г.
 • Фондация Националното сдружение на организациите за социални услуги има за своя основна цел да насърчава подобряването на предлаганите социални услуги в и извън общността в България, в духа на водещите европейски стандарти и тенденции, като организира на доброволни начала мениджъри, специалисти и друг персонал във всички социални заведения. Да представлява техните икономически интереси пред държавните и общински органи. Да защитава основополагащите принципи на организиране и предоставяне на социални услуги.

Консултантска дейност ЕТ Персонал Консулт – Ганчо Попов

ЕТ Персонал консулт - Г. Попов е партньорска организация по:

 • Проект EQUIP II (European Framework for Qualification in Home Care Services for Older People) по програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи, дейност Трансфер на иновации
 • Проект EMOLL (Efficiency Measurement of Lifelong Learning, using of Balanced Scorecard Concept) по програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи, дейност Многостранни проекти за развитие на иновации