Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Данъчни и осигурителни консултации Такс Консулт ООД

Град Пловдив
Адрес ул. Белград 18 Пловдив
Телефон +359 32/ 96 71 80; Fax: +359 32/ 96 82 82
E-Mail office@taxconsult.bg
Website http://www.taxconsult.bg/
Факс
Данъчни и осигурителни консултации Такс Консулт ООД

Такс Консулт ООД е консултантска кантора за специализирани данъчни и осигурителни консултации, предназначени за собственици на фирми, счетоводители и адвокати.Фирмата извършва:
Данъчни и осигурителни консултации за управители на фирми: -данъчно и осигурително планиране при стартиране на дейност;
-прилагане на оптимални данъчни режими при управление на предприятия; Данъчни и осигурителни консултации за счетоводители и одитори:
-отразяване на данъчните регулации в одиторския доклад;
-счетоводни решения съобразени с данъчното законодателство;
-данъчни и осигурителни консултации за правни кантори и адвокати;
-експертно мнение и задълбочен анализ на ревизионнен акт и формулиране на стратегия за обжалване;
-данъчна експертиза на търговски договори;
Услуги в сферата на данъчните и осигурителни консултации:
За качествено осъществяване на услугите в сферата на данъчните консултации и осигурителните консултации, които Такс Консулт предлага, кантората разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на финансите, данъчния контрол, право и защита. Те се придобили сериозен експертен опит в данъчната администрация.

Консултантска кантора Таск Консулт предлага следните услуги:
-Данъчни и осигурителни консултации приинвестиции и започване на нова дейност
-Консултации по прилагане на действащото законодателство
-Консултации по изменението на законодателството
-Консултации по изменението на законодателството
-Данъчно осигурително планиране и съставяне на ефективна данъчна политика на фирмата
-Оптимизация на данъчно-осигурителните плащания в съответствие със законодателството.
-Експертиза на стопанските операция в съответствие с действащите норми.
-Експертиза на търговските договори от гледна точна на данъчните последствия.
-Консултации по данъчно облагане на операции с ценни книжа
-Консултации по въпроси на данъчното облагане на външно-търговски операции -Разработка на оптимални схеми за взаимодействия на български предприятия с чуждестранни партньори -Консултации по облагане на чуждестранни лица, чуждестранни инвестиции, възможности за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
-Подкрепа при данъчно осигурителни спорове с администрацията.
-Разработване на модели за обособяване и структуриране на капитали с цел минимизиране на данъците и осигурителните плащания.
Данъчните услуги се извършват традиционно от външни консултанти, което осигурява безпристрастен анализ на ситуацията и оценка на риска.
Работата на Такс Консулт се базира на лично отношение към всеки клиент според спецификата на дейността му. Ние познаваме отлично действащите нормативни актове. Имаме компетенциите и ще Ви предложим най-добрите решения за Вашия бизнес, при запазване на пълна конфиденциалност.