Промоции от Supersait.bg

Инвестиционно консултиране

Zenner Trading/ Зенър Трейдинг
Financial engineer prepares investment scheme according to the wishes, opportunities and risk appetite of each customer. Финансов инженер изготвя инвестиционна схема, според желанията, възможностите и рисковия апетит на всеки клиент.   ..