Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Нотариуси и нотариални кантори

Дочка Тютюнджиева - нотариална дейност във Велико Търново
Нотариус Дочка Тютюнджиева (582) извършва нотариална дейност в района на РС Велико Търново. Основните услуги, които предлага са изготвянето и заверяването на различна по вид и предназначение документация, удостоверяването на оригиналността на документи и подписи, консултирането по правни въпроси. Нотариус Дочка Тютюнджиева предлага цялата гама нотариални услуги, както и таксите, дължими от страна на клиентите са обусловени от законовата уредба на Р. България относно нотариалните дейности. Всеки един договор, нотариален акт, пълномощно, завещание и д..
Нотариус от Свищов - Иванка Ангелова (295)
Иванка Ангелова е нотариус с район на действие Свищов. Записана е под №295 в Нотариалната камара на Република България. В нотариалната й кантора се приемат клиенти за правни консултации, заверка на документи и всички дейности, които влизат в задълженията на нотариусите. Част от предлаганите нотариални услуги са изготвяне на пълномощни, сделки за МПС или недвижимо имущество, съхранение на завещания и т.н. Нотариус Иванка Ангелова гарантира пълна конфиденциалност в процеса на работата си.   ..
Нотариална кантора Пламен Коев, Габрово
  Нотариална кантора Пламен Коев, Габрово предлага нотариални услуги, правни консултации, изготвяне и заверка на документи и други. Нотариус Пламен Коев е записан под №299 в регистъра на Нотариалната камара на нотариусите в Р. България. Нотариални дейности в Нотариална кантора Пламен Коев Основните нотариални дейности извършвани в Нотариална кантора Пламен Коев, Габрово са: правни сделки с нотариални актове; удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти; удостоверяване ..
Нотариална кантора на Нотариус Светлозар Йорданов
  Нотариус Светлозар Йорданов извършва всички видове нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, с МПС, делби, изготвя и заверява пълномощни, договори. В нотариалната кантора на Нотариус Йорданов можете да получите справка за вписани тежести на имот или смяна на собственост. Кантората на Нотариус Светлозар Йорданов е отворена за Вас всеки ден от 8,00 до 18,00, а за улеснение на тези, които са ангажирани през делничните дни, нотариусът работи и в събота - до 13,00 ч. Нотариални услуги от Нотариус Светлозар Йорданов ..