Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Нотариална кантора на Нотариус Светлозар Йорданов

Град Пловдив
Адрес ул. Райко Даскалов 69, ет. 2 Пловдив
Телефон +359 887 957 009, +359 32/ 621 203;
E-Mail notary_470@abv.bg
Website http://www.notarius-yordanov.com/
Факс +359 32/ 621204
Нотариална кантора на Нотариус Светлозар Йорданов
 

Нотариус Светлозар Йорданов извършва всички видове нотариални услуги - сделки с недвижими имоти, с МПС, делби, изготвя и заверява пълномощни, договори.

В нотариалната кантора на Нотариус Йорданов можете да получите справка за вписани тежести на имот или смяна на собственост.

Кантората на Нотариус Светлозар Йорданов е отворена за Вас всеки ден от 8,00 до 18,00, а за улеснение на тези, които са ангажирани през делничните дни, нотариусът работи и в събота - до 13,00 ч.

Нотариални услуги от Нотариус Светлозар Йорданов

нотариус

Прехвърляне/ сделки с недвижими имоти - издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху недвижим имот

 • Нотариален акт за покупко-продажба, Нотариален акт за дарение
 • Нотариален акт за собственост /констативен нотариален акт по документи
 • Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
 • Учредяване право на строеж, Ипотека

Пълномощно

нотариус

 • Пълномощно за МПС
 • Пълномощно за разпореждане с недвижим имот (при прехвърляне /закупуване, продажба, замяна, дарение/, делба или учредяване на вещно право върху недвижим имот)
 • Пълномощно за наем/ аренда
 • Пълномощно за общо представителство /т. нар. генерално пълномощно/
 • Специално/ конкретно пълномощно, Търговско пълномощно, Преупълномощаване

Декларация

 • Обща декларация, Припознаване на дете
 • Съгласие от родителите за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната

Договор за наем, Договор за заем, Договор за прехвърляне на дружествени дялове, Преписи на документи, Разпоредителни сделки с МПС

Фирмата е записана в следните отрасли: 
Ключови думи: