Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Събиране сортиране транспорт на отпадъци в Стара Загора

Град Стара Загора
Адрес гр. Стара Загора, ул. "Хрищенско шосе"
Телефон +359 (42) 621125
E-Mail ekor@abv.bg
Website http://www.ekor.bg/
Факс
Събиране  сортиране  транспорт на отпадъци в Стара Загора

ЕКОР ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2007 г. в гр. Стара Загора и е специализирана в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки.
Като първоначална и все още една от основните дейности на компанията, е събирането и първичното третиране на хартиени отпадъци, велпапе, офсетова хартия, вестници, списания и

др. Тясното сътрудничество с най-големите хартиени заводи на Балканите, нарежда ЕКОР ЕООД на водещо място сред фирмите ангажирани в сектора на отпадъчната хартия в България Количествата, които изкупува и продава месечно представляват около 10 % от пазарния дял на отпадъчни хартии и картони в страната. Този значителен дял ни поставя сред водещите фирми в този бранш.
Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации, позволяващи обработката на всички видове отпадъци от опаковки и основно пластмасови опаковки, LDPE, HDPE, PP, PET. С цел да задоволи потребностите на клиентите си, компанията изкупува всички отпадъчни пластмасови опаковки и пластмаси, отпадъчна хартия, стъкло, отпадъци от метални опаковки, поликарбон, отпадъчни дървени опаковки. ЕКОР ЕООД обслужва системите за разделно събиране на отпадъци на Организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България.

Изкупуване:
Изкупуване на отпадъци от опаковки – велпапе, картонени кутии, вестници, списания, офсетови хартии, пластмаса, полиетилен (LDPE, HDPE, PET, PP), стъкло, дървени опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки.
Разделно събиране:
Организиране на разделно събиране.
Отдаване под наем:
Отдаване под наем на контейнери, пресконтейнери и балир преси.
Събиране, сортиране, третиране и извозване на отпадъци
Продажба:
Продажба на отпадъчно велпапе.
Продажба на отпадъчни вестници и списания.
Продажба на отпадъчни офсетови хартии.
Продажба на отпадъчно стъкло.
Продажба на отпадъци от пластмасови опаковки.
Продажба на отпадъчни дървени опаковки.
Продажба на отпадъчни метални опаковки.
Извозване:
Извозване и депониране на битови отпадъци.

 

Сертификати и политика
Сертификати и политика
Цени и запитване
Цени и запитване
Проекти
Проекти