Промоции от Supersait.bg
Асфалтиране
Унитех
Асфалтиране БГ
Жанета - производство на сладки и тестени изделия
Кърти почиства извозва
Промоции от Supersait.bg
Изработка на метални конструкции – Метал Инвест Габрово ООД
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Технически надзор на съоръжения с повишена опасност София

Град София
Адрес кв. Бъкстон, бл. 17 вх. Д , София
Телефон 02/ 8551826; 0896/ 089-606
E-Mail mihaela_technotest@abv.bg
Website
Факс
 Технически надзор на съоръжения с повишена опасност София

"МИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД" е лицензиран орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) – лицензия №726/25.06.2013г. с регистрационен номер 881. 
Фирмата е със седалище в гр. София, но има сключени договори с клиенти от цялата страна в различни отрасли: енергетика, хранително-вкусова, козметична и фармацевтична промишленост, строителство, логистика и транспорт и др. Разполага със собствен транспорт.

- повдигателни съоръжения - кранове с товароподемност до 5 t включително, товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване и бордови кранове, независимо от товароподемността им; електрически колички и ел. телфери, които НЕ са монтирани на кранове; подвижни работни площадки (автовишки); товарозахващащи приспособления (стоманени въжени и верижни сапани, колани, траверси и др.);
- съдове под налягане – стационарни метални съдове с налягане до 1,6 MPa и температура на стените до 200ºС, на които произведението от обема в литри и разрешеното налягане в MPa е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000; съдове за хладилни уредби;
- водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 KN и температура на нагрятата вода до 110 ºС;
- парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa включително;
- тръбопроводи за водна пара с налягане от 0,6 MPa до 0,8 MPa включително, на които произведението от максималното допустимо налягане в MPa и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
- тръбопроводи за гореща вода с температура от 110 ºС до 450 ºС, на които произведението от максималното допустимо налягане в MPa и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

Обхватът на лицензията се отнася за територията на Република България.

„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД извършва регистриране, първоначален преглед, периодични и извънредни прегледи на СПО.

Дейността на дружеството се осъществява при спазване на всички фирмени документи и процедури за надзор, отразени в Наръчник по качество, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. В рамките на разрешеното от закона, фирмата поддържа връзка с държавните органи за технически надзор.
„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД спазва строга професионална етика и не разпространява никаква информация за вида и състоянието на преглежданите СПО. Фирмата разполага винаги със застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност” във валидностен срок.