Промоции от Supersait.bg
Кърти чисти извозва
Кърти чисти извозва

Търсене

Пункт за вторични суровини във Варна - Елбимекс
Фирма Елбимекс град Варна е създадена през 2006 година и е с основна дейност изкупуване и рециклиране на: - хартия и пластмаса - технически пластмаси - цветни метали - стъкло - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) - излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - ..